150 000 KVM MARK FÖR FÖRETAG I ULVSUNDA-RIKSBY.

FANTASTISKT!

Detta är unikt i Stockholms stad. Det skapas ny mark för företag. Det vanligaste är att företagen rivs för att ge plats för bostäder. I Riksby gör företagen dubbel nytta. Företagslokalerna blir ett bullerskydd mot flyget på Bromma flygplats.

På bilden syns Lillsjön nere i högerhörnet och Ulvsunda nuvarande företagsområde i det övre högerhörnet.

Det förslag som nu är ute på granskning hittar ni här. Granskning innebär att det är sista chansen som vi har att yttra oss om planen.

Planen är mycket positiv för att utveckla företagsamheten i Ulvsunda. För att det skall fungera bra för företagen måste kommunikationerna till och från området vara smidiga. In- och utfarterna sker mot Kvarnbäcksvägen, som redan idag är överbelastad med trafik. I det förslag som stadsbyggnadskontoret har utarbetat säger man tydligt att man kommer att satsa på kollektivtrafiken och gång- och cykelvägar. Bilarna tas det ingen hänsyn till. Det får bli som det blir. Detta har vi redan tidigare varit kritiska till i vårt remissvar. Vi tycker att man skall förlänga infartsfilerna till Riksby från både väster och öster. Detta innebär att vägen måste breddas. Detta kan göras genom att man tar en del marken mot Lillsjön. Vi tycker också att man skulle skapa en gång- och cykelväg över Kvarnberget och över Ulvsundavägen för att boende och personal skall kunna nå Tvärbanan på ett smidigt sätt.

Vi kommer att inom några dagar skicka ett nytt förslag till remissvar till våra medlemmar.

Alla medlemmar är välkomna att skicka synpunkter till oss i Bromma-Ulvsunda Företagsgrupp. Skicka dem till: info@brommaforetagsgrupp.se    

Hälsningar

Håkan Rosander

ordförande

info@brommaforetagsgrupp.se

070-577 7019

Go to top