NU är det redan 2024 och vi planerar inför ett spännande år för vår verksamhet. Vi vill nu dela med oss av årets aktiviteter och önskar gärna fler idéer från dig och dina kollegor.

 

 • Stadsutvecklingsprogram Vinsta-Johannelund
  • VHV kommer under 2024 att intensifiera samarbetet gällande Stadsutvecklingsprogrammet Vinsta-Johannelund. Se länken:

https://vaxer.stockholm/omraden/stadsutvecklingsomraden/vinsta-johannelund/

 • Svensk Handels app Säkerhetscenter
  • Svensk Handel kommer den 8 februari och 7 mars (09.00-09.45) att hålla inspirerande föredragningar (digitalt) om hur deras Säkerhetsapp kan öka säkerheten för er företagare och era kollegor. Håll utsikt efter inbjudan.
 • Årsmöte
  • Årsmötet i Företagargruppen är den 18 april mellan 16.00-19.00. Vi planerar att bjuda in någon intressant föredragshållare. Vi har ännu inte bestämt plats. Har du en plats på ditt företag så hör av dig till (jansson@spiderevent.se) 070-598 0555
 • Vi vill bli flera medlemmar.
 • Platssamverkan Vinsta
  • VHV kommer under året att fortsätta med sitt framgångsrika arbete gällande Platssamverkan Vinsta tillsammans med fastighetsägarna, Stockholm Stad och andra intressenter. Från och med 2024 kommer Platssamverkan att projektledas av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. En del i platssamverkanskonceptet är de trygghetsvandringar som genomförs av stadsdelsförvaltningen i samarbete med Polisen, Havafast och VHV. Här inbjuds även våra medlemmar att delta.
 • Årets lokala företag
 • Föredrag
  • VHV Företagsgruppen vill också utveckla föreningen genom att sprida kunskap och bjuda in olika föredragshållare till frukost- och lunch-möten. Har något förslag gällande intressanta ämnen som kan passa för många medlemmar så hör av dig till

 bengt.jansson@spiderevent.se.

 • Informationsbrev
  • Förra året gav vi ut 21 informationsbrev till våra medlemmar. Vill du att det är flera personer inom ditt förstag som ska få informationsbrev till sin mail? Hör då av dig till m.anderssom.se@gmail.com med mailadresser till dina kollegor.
 • Övrigt
  • Vidare planeras utveckling av föreningens Facebook och Instagram. 

Vi har ett intressant år framför oss..häng med…

 

Mvh Bengt Jansson,

Ordförande Företagsgruppen VHV

070-598 0555

 

 

 

 

Go to top