Företagsgruppen finansieras huvudsakligen via en årsavgift som består av två delar, en avdragsgill serviceavgift och en medlemsavgift. Årsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

För att ge alla företag, små som stora, möjlighet att vara medlemmar har årsmötet beslutat att avgiften beräknas efter företagets storlek med antalet anställda som beräkningsgrund. För kommersiella fastighetsbolag/förvaltare beräknas årsavgiften efter företagets lokalyta i området.

Övriga intäktskällor är ett frivilligt verksamhetsstöd utöver årsavgiften samt medel som används till gemensamma projekt, t ex marknadsföring av området, kvalitets- och miljöprojekt mm.

Överskott i verksamheten avsätts i kommande pågående eller kommande projekt.
Avgiften för verksamhetsåret är (exkl. moms):

1. FÖRETAG I OMRÅDET

1-19 anställda 1500: - 
20-99 anställda 1700: - 
100- anställda 2500: –

2. KOMMERSIELLA FASTIGHETSÄGARE. 

Kommersiella fastighetsägare faktureras en serviceavgift baserad på antalet kvadratmeter uthyrbar lokalyta. 

1-9.999 kvm 1700:- 
10.000- kvm 2500:- 

3.FÖRETAG UTANFÖR OMRÅDET. 

Medlemsavgiften för externa företag följer samma ”trappa” som företag inom Vinsta, Hässelby och Vällingby.

Go to top