Den aktiva företagsföreningen – VHV företagsgrupp

VHV Företagsgrupp bildades 1995 och är en ideell företagsförening. VHV Företagsgrupp är en mycket aktiv förening som organiserar företag och fastighetsägare, geografiskt verksamma i Vinsta, Hässelby och Vällingby. Företagsgruppen består av sina medlemmar som på årsmötet i mars varje år väljer en styrelse om högst nio personer, revisorer och en valberedning. Till styrelse och kansli finns ett antal projekt knutna. Styrelse och kansli arbetar efter en verksamhetsplan.

 

 

 

 

 

 

 

Go to top