Sommartorget har startat. 

Tio ungdomar (i åldern 16 till 19 år) påbörjade i dag sitt jobb i Sommartorget 2021. Ett samverkansprojekt som drivs av VHV Företagsgrupp och  Stadsdelsförvaltningen.  

Ungdomarna skall i tre veckors tid arbete i Vinsta Företagsområde (fem personer) och i Vällingby centrum (fem personer) med att:

 • Vara områdesvärdar
 • Gör felanmälningar i Stadens App Tyck till.
 • Genomföra företagsbesök.
 • Genomföra en företags- och trivselenkät bland företagare, anställda, boende och besökare. Denna enkät skall presenteras för Företagsgruppen och Stadsdelsförvaltningen.
 • Ge förslag hur vi kan utveckla VHV hemsida så att den även passar ”unga” människor.
 • Skriva veckoreportage som skall publiceras på vår hemsida.

Om ni träffar på dem (i sina gröna ”Sommartorgsjackor”) tar er då tid att tala med dem och svara på enkäten.  Vill ni som företagare bjuda in dem till ert företag för att visa upp er verksamhet är ni välkomna att kontakta mig.

 

Kent M Andersson,

070-348 6222,  kent.m.andersson.se@gmail.com

 

  

Så här inför sommaren och återstart av hösten sänder jag en bra forskarartikel om, - Åtta förslag för en levande handel

https://www.dagenshandel.se/article/view/796953/forskare_atta_forslag_for_en_levande_handel

Trevlig läsning och en skön midsommar 

 

Kent M Andersson, eu.

Sommarhälsning från Företagsgruppens Styrelse

Efter ”åter” en vinter och vår där vi alla har lidit av Corona är det äntligen sommar. Det är hög tid för lite vila och tid för att ladda upp sina batterier inför ett spännande höst.

Vi i styrelsen ser med tillförsikt inför hösten då vi hoppas på ett  ”normal” företagsläge utan större påverkan av Corona pandemin och de restriktioner som vi haft under lång tid.

Inom Företagsgruppen planeras en hel aktiviteter som är riktade mot er som företagare typ mässor och större nätverksträffar etc. Läs lite mer på Styrelsens aktivitetsplan som ni hittar längt ned på sida.

Vi inom Företagsgruppens Styrelsen vill önska er alla en fin och skön sommar.

Styrelsen

 

"Jag känner mig hedrad att ta över ordförandeklubban efter Marie Engström som varit ordförande i 10 år” säger Christian som till vardags arbetar som Verksamhetschef på Läkarmissionens Second Hand i Vinsta".
 


“Coronapendemin, som ännu pågår,  har påverkat många av våra företag och företagare, så även den verksamhet jag själv är engagerad i. Men jag ser ljust på framtiden, inte minst nu när vaccineringen har kommit igång ordentligt. Under hösten hoppas jag att vi kan få en mer “normal” tid för oss företagare och för oss som Företagargrupp. Då hoppas jag att vi i styrelsen kan återuppta en närmare dialog och även fysiska möten med våra medlemmar".


“ I Föreningens planer ligger dels de basala uppgifterna såsom rent, snyggt och säkert, dels kontakter med staden och dess förvaltningar och bolag samt en närmare dialog och inte minst nätverkande med/mellan företag och företagare i vårt område”.


“På vår hemsida finns vår aktivitetsplan för 2021 och ett viktigt datum är den 19:e november då staden skall ha en Företagsdialog med oss i Västerort. Vid samma tillfälle planerar vi att genomföra en företagsmässa”.


Vi hälsar Christian välkommen och ser fram ett givande samarbete för våra företag och vårt områdes bästa.


Styrelsen för VHV Företagsgrupp.  

Stadsdelsdirektörens föredragning på årsmötet.

Om du missade Susanna Halldin Olssons, Stadsdelsdirektörs föredragning på årsmötet kan du ser den igen via vår YouTube kanal.

 https://youtu.be/8ONQAGyPjPw

En intressant föredragning om samverkar med Sdf och näringslivet.

Kent M Andersson, eu

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (VHV årsmöte 2021-04-21.pptx)Sdf presenation 6629 kB2021-04-25 17:48

Stadsdelsdirektörens föredragning på årsmötet.

Om du missade Susanna Halldin Olssons, Stadsdelsdirektörs föredragning på årsmötet kan du ser den igen via vår YouTube kanal.

 https://youtu.be/8ONQAGyPjPw

En intressant föredragning om samverkar med Sdf och näringslivet.

Kent M Andersson, eu

Vi dagens årsmöte lämnade Marie Engström över ordförandeklubban till Christian Minnhagen (från Läkarmissionen) efter en lång tids arbete inom VHV Företagsgrupp. Marie har varit en profil som kommer att saknas. Hon har alltid ställt upp för företagarna i VHV även när det blåste hårda vindar. Hennes entreprenörshjärta slår alltid för att utveckla företagandet inom området och Stockholm stad. Hennes diplomatiska gåva har medfört att hon även alltid haft bra kontakter med stadens politiker och tjänstemän.

Vi önskar henne lycka till i sitt “nya” liv på Gotland.

Styrelsen för VHV Företagsgrupp 

Hjärtligt välkomna till VHV Företagsgrupps digitala årsmöte 2021 den 21 april klockan 16.00. Länken till Zoom mötet är:

https://us02web.zoom.us/j/81949269867?pwd=RDMvNzBKSUl0bXVQVnVhNUZvNEt3Zz09

 

Program:

 • Stadsdelsdirektör Susanna Halldin Olsson berättar om stadsdelsförvaltningens ambitioner om närmare samverkan mellan företagare och civilsamhälle.
 • Årsmöte i VHV Företagsgrupp (se nedan). 

Välkomna

Marie Engström, Ordförande

 

Dagordning årsmötet

 1. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän
 2. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Protokolljustering (två personer).
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Föredragning av revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Styrelsen lägger fram förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår för medlemsbeslut.
 • Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
 • Behandling av förslag från styrelse och medlemmar. Förslag från medlem skall vara skriftlig och mottagen senast fyra veckor före årsmötet.
 • Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande, styrelseledamöter och revisorer.
 • Val av styrelse av:
  1. ordförande att väljas för 2 år.
  2. högst tio ledamöter och lägst sex ledamöter på två år
 • Val av revisor och revisorssuppleant på ett år
 • Förslag till valberedning på ett år
 • Övriga frågor.
 • Mötets avslutande.

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Valberedningsförslag 2021.pdf)Valberednings förslag 129 kB2021-04-10 15:00
Ladda ner den här filen (REv 2020, VHV.pdf)Revisionsberättelse 2020 212 kB2021-04-08 15:06
Ladda ner den här filen (Kallelse VHV Årsmötet 2021.pdf)Kallelse 124 kB2021-04-08 09:21
Ladda ner den här filen (Verksamhetsberättelsen VHV 2020.pdf)Verksamhetsberättelse 2020 113 kB2021-04-08 09:21
Ladda ner den här filen (Bokslut 2020-12-31.pdf)Bokslut 2020 72 kB2021-04-08 09:21
Ladda ner den här filen (Verksamhetsplan 2021.pdf)Verksamhetsplan 2021 254 kB2021-04-08 09:19

Kallelse till årsmöte i Företagsgrupperna Stockholm (FGS).

Till årsmötet kommer finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och från Stockholm Business Region kommer VD Staffan Ingvarsson, Hans Aspgren tf VD för Invest Stockholm och avdelningschef Julika Lamberth.

 

Hur skall Stockholm bli bästa kommun för företagare år 2025?

Anna König Jerlmyr

 Bildresultat för anna könig jerlmyr

 

Stockholms Näringslivspolicy och ansvarsfördelningen inom staden.

Staffan IngvarssonHans Aspgren och Julika Lamberth 

 Picture of Staffan Ingvarsson, CEOPicture of Hans Aspgren, Acting CEOPicture of Julika Lamberth, Head of Business and Development

Har du frågor till talarna får du gärna skicka in dem i förväg så skall vi se till att de kan ge ordentliga svar.

Vi kommer också att ha ett stadgeenligt årsmöte.

Handlingar till mötet kommer att skickas ut inom några dagar.

 

Tidpunkt: 15 april 2021 klockan 16.00-17.00

Anmäl ditt deltagande till: info@fgs.nu

ZOOM-möte med följande länk:


https://us02web.zoom.us/j/84294608292?pwd=U2thMHBpc0F6dnNXUlIxTFdpalRSUT09

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Om du vill delta via telefon:
+46 8 4468 2488 Sweden
+46 8 5016 3827 Sweden

Meeting ID: 842 9460 8292
Passcode: 571174

Mycket välkommen till årsmötet!

Kent Andersson

ordförande

Missade du medlemsmötet i vecka? då kan du se det på vår YouTube kanal

Den första mars genomförde FGS tillsammans med företagsgrupperna VHV, Hammarby Sjöstad och Liljeholmen ett medlemsseminarium. Frågan om hur vi kan utveckla samarbetet mellan näringslivet och Skolförvaltningen/Kulturförvaltningen i enlighet med Stockholms stads Näringslivspolicy diskuterades. Ett mycket bra digitalt möte som vi spelade in.

För dig som inte kunde vara med på seminariet finns det nu inspelat i sin helhet på föreningens YouTube kanal, som du hittar på föreningens hemsida. Presentationerna som Skol-, respektive Kulturförvaltningen visade finns på hemsidan längst ned.

Mvh Kent M Andersson, eu.

Företagsgrupperna Stockholm tillsammans med VHV Företagsgrupp inbjuder medlemmar till ett Zoom Seminarium.

------------------------------------------------------

Enligt Stockholms stads Näringslivspolicy skall Stadens stadsdelar, förvaltningar och bolag öka sitt samarbeta och samverkan med näringslivet i Stockholm. Som en del i detta bjuder Företagsgrupperna Stockholm in till möte där Stockholms stads Utbildnings- och Kulturförvaltningar informerar om sin verksamhet och inom vilka områden en ökad samverkan med företagare kan leda till både ett bättre företagande och samhälle.

Programmet ser ut enligt följande:

16.00    Välkomna - presentation av program och gästtalare.

16.05    Utbildningsförvaltningen talar om hur skolan och företagarna kan öka sitt samarbete.

16.30    Kulturförvaltningen ger förslag på konkreta samarbete med företagare.

16.55    Kent M Andersson och Bengt Jansson (Hässelby-Vällingby & Hägersten-Älvsjö Sdf) leder fråge-, och diskussionen.

17.15    Tack för i dag.

Detta möte kan vara intressant inte minst för fastighetsägarna, som kan finna alternativa användningar för sina lokaler om kontorsuthyrningen minskar och även för de företag som vill uppnå ett bättre samarbete med kultur, idrott och utbildningssidan av Stockholm Stad.

 

Mötet arrangerar tillsammans mellan FGS och företagsgrupperna i VHV, Hammarby Sjöstad-och Liljeholmen.

Tidpunkt: 1 mars 2021 klockan 16.00-17.15.

Länk till mötet:

https://us02web.zoom.us/j/82604575787?pwd=V3MvVGhzZ2lEcnA1dzJXcHZ5aWwyQT09

 

Mycket välkommen!

Kent M Andersson, Ordförande i FGS och Marie Engström ordförande i FS Hammarby Sjöstad.

 

 

Till dig som deltog eller inte kunde delta på Företagarförenings Zoom möte den 25 januari där vi fick träffa och samtala med :

 • SBR (Näringslivskontoret i Stockholm Stad).
 • Integrationspakten och stadsdelsförvaltningen

kan du se seminariet inspelat i vår egen You-Tube Kanal som du hittar på vår hemsida https://fgs.nu/vinsta.

 

De bilder som visades  på mötet hittar du längs ned på hemsidan https://fgs.nu/vinsta.

 

En viktig information på mötet var ingångarna till staden olika viktiga kontaktytor:

 

Kent M Andersson, e.u.

VHV Företagsgrupp bjuder in dig och dina medarbetare till ett kostnadsfritt Zoomseminarium

Där vi gästas av:

 • SBR (Näringslivskontoret i Stockholm Stad).
 • Integrationspakten och stadsdelsförvaltningen

 

Välkommen att delta på detta Zoommöte som medlem i VHV Företagsgruppen, politiker eller tjänsteman i Stadsdelsförvaltning/nämnd eller du som ännu inte är medlem i Företagsgruppen (men som kanske vill bli det).

 Datum:            25 januari klockan 16.00 till ca 17.15

Program:

16.00                 Kort inledning och presentation av dagens gäster. 

16.05                 SBR. Hur arbetar SBR och hur kan vi öka vår samverkan?

16.35                 Integrationspakten och stadsdelsförvaltningen talar om,- hur kan

   näringslivet vara en viktig spelare gällande integration?

17.00                 Kent M Andersson berättar lite om föreningens pågående arbete.

Anmälan senast 22 januari till: kent.m.andersson.se@gmail.com

https://us02web.zoom.us/j/84018230112?pwd=VUY1ZDNwZHhrU0V5dGxQZkVmbUhGQT09

Anslut dig via Zoomlänken:  

Varmt välkommen att delta!

Marie Enström, Ordförande i VHV Företagsgrupp

Ett ovanligt år.

Nu är det tid att lägga ett mycket märkligt år bakom oss. För vissa av våra medlemmar har det varit ett gott år men för andra medlemmar har det varit ett år då de slagits för sin överlevnad.Vi väntar alla på att vi skall bli vaccinerade och att vändningen skall komma. Som väl är hade Sverige som land en god ekonomi så att vi kunde stötta företagen. Samtidigt befinner vi oss i ett av det mest intressanta företagsområden i  Stockholm.

Hjälpinsatser från stat och kommun.

Det finns många hjälpinsatser från både statens och Stockholms stads sida för att stötta företagen i pandemin. En enkel sammanställning finns på vår hemsidas första sida (https://fgs.nu/vinsta).

Digitala möten.

En sak som Corona pandemin har förändrat att hur vi möts. Då de fysiska mötena varit starkt begränsade har vi inom företagsgruppen  övergått till digitala möten och inte minst digitala medlemsmöten. Om du missade vårt höstmöte kan du se det igen på förenings YouTube kanal (https://www.youtube.com/watch?v=Gw4cvS7uyL8).

Som du kan se på förenings hemsidas kalendarium (https://fgs.nu/vinsta) fortsätter vi att planera digitala medlemsmöten. Våren inriktning är utökat samarbete med Staden och vår Stadsdelsförvaltning. Men vi planerar även fler seminarier som syftar till att utöka nätverkande mellan företag inom området. Vill du eller ditt företag delta och visa upp ditt företag eller era produkter på dessa möten? Hör då av dig till mig (kent.m.andersson.se@gmail.com). 

Aktivitetsplan våren 2021.

Styrelsen har arbetat fram en aktivitetsplan för våren 2021. Även den hittar du på första sida av vår hemsida.

Samarbete med Staden och Stadsdelsförvaltningen

Under året har samarbetet med Staden och inte minst Stadsdelsförvaltningen utvecklats. Under hösten 2021 planerar vi fördjupa denna dialog genom ett Företagsdialogmöten mellan våra företag och  Stockholm bolag/förvaltningar och vår Stadsdelsförvaltning. Vi återkommer med inbjudan till en senare under 2021.

 

God jul och Gott Nytt år önskar Styrelsen för VHV Företagsgruppen och samtidigt vill vi tacka för ett gott samarbete under år 2020 och ser fram emot året 2021.

 

 

 

Då kan du se den på företagsgruppens YouTube kanal https://www.youtube.com/watch?v=Gw4cvS7uyL8

Styrelsen för VHV Företagsgrupp

Till alla företag anslutna till Företagsgrupperna Stockholm!

Idag blev det klart med stöd till enskilda näringsidkare.

Du kan läsa mer om stödet här.

 

Mvh Styrelsen för VHV Företagsgrupp

Till företagen anslutna till Företagsgrupperna Stockholm!

Regeringen har beslutat att införa ytterligare stödåtgärder till företagen. Bland annat kommer korttidspermitteringarna att förlängas.

Läs mer under denna länk:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/ytterligare-krisatgarder-for-foretag/

 

Mvh, Styrelsen för VHV Företagsgrupp

 

 

DU HAR VÄLL INTE GLÖMT BORT ATT ANMÄLA DIG TILL VHV HÖSTMÖTE ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VHV FÖRETAGSGRUPP BJUDER IN DIG OCH DINA MEDARBETARE TILL ETT KOSTNADSFRITT ZOOMSEMINARIUM

Där vi gästas av:

 • Svensk Handel som beskriver senaste nytt gällande brottsutvecklingen riktad mot företag så att vi på bästa sätt kan skydda oss emot denna.
 • Stadsbyggnadskontoret, Stockholm Stad beskriver det pågående arbetet stadsutveckling i Vinsta.

 

Välkommen att delta på detta Zoommöte som medlem i VHV Företagsgrupp, politiker eller tjänsteman Vällingbys stadsdelsförvaltning/nämnd eller du som ännu inte är medlem i Företagsgruppen (men som kanske vill bli det).

 Datum:            9 november klockan 16.50 till ca 18.15

Program:

16.50                 Nu kopplar vi upp oss.

16.55                 Kort inledning och presentation av dagens gäster. 

17.00                 Per Geijer, Svensk Handel. 

17.30                 Karolina Wendel, Nina Wahlman Fält och Monika Rudenska, SBK.

18.00                 Eric Nolerstedt berättar lite om föreningens pågående arbete.

18.15                 Tack för i dag!

Anmälan till: bengt.jansson@spiderevent.se

Anslut dig via Zoomlänken:

https://us02web.zoom.us/j/89433430584?pwd=Y2NydjFaK0xlVjVxa2tadFRGN0JxQT09

Varmt välkommen att delta!

Marie Enström, Ordförande i VHV Företagsgrupp

VHV Företagsgrupp bjuder in dig och dina medarbetare till ett kostnadsfritt Zoomseminarium

Där vi gästas av:

 • Svensk Handelsom beskriver senaste nytt gällande brottsutvecklingen riktad mot företag så att vi på bästa sätt kan skydda oss emot denna.
 • Stadsbyggnadskontoret, Stockholm Stad beskriver det pågående arbetet stadsutveckling i Vinsta.

 

Välkommen att delta på detta Zoommöte som medlem i VHV Företagsgrupp, politiker eller tjänsteman Vällingbys stadsdelsförvaltning/nämnd eller du som ännu inte är medlem i Företagsgruppen (men som kanske vill bli det).

 Datum:            9 november klockan 16.50 till ca 18.15

Program:

16.50                 Nu kopplar vi upp oss.

16.55                 Kort inledning och presentation av dagens gäster. 

17.00                 Per Geijer, Svensk Handel. 

17.30                 Karolina Wendel, Nina Wahlman Fält och Monika Rudenska, SBK.

18.00                 Eric Nolerstedt berättar lite om föreningens pågående arbete.

18.15                 Tack för i dag!

Anmälan senast 1 november till: bengt.jansson@spiderevent.se

Anslut dig via Zoomlänken:

https://us02web.zoom.us/j/89433430584?pwd=Y2NydjFaK0xlVjVxa2tadFRGN0JxQT09

Varmt välkommen att delta!

Marie Enström, Ordförande i VHV Företagsgrupp

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (VHV höstmöte 2020-11-09.docx)Höstmöte VHV Företagsgrupp 37 kB2020-10-16 17:18

VHV Företagsgrupp bjuder in dig och dina medarbetare till ett kostnadsfritt Zoomseminarium

Där vi gästas av:

 • Svensk Handelsom beskriver senaste nytt gällande brottsutvecklingen riktad mot företag så att vi på bästa sätt kan skydda oss emot denna.
 • Stadsbyggnadskontoret, Stockholm Stad beskriver det pågående arbetet stadsutveckling i Vinsta.

 

Välkommen att delta på detta Zoommöte som medlem i VHV Företagsgrupp, politiker eller tjänsteman Vällingbys stadsdelsförvaltning/nämnd eller du som ännu inte är medlem i Företagsgruppen (men som kanske vill bli det).

 Datum:            9 november klockan 16.50 till ca 18.15

Program:

16.50                 Nu kopplar vi upp oss.

16.55                 Kort inledning och presentation av dagens gäster. 

17.00                 Per Geijer, Svensk Handel. 

17.30                 Karolina Wendel, Nina Wahlman Fält och Monika Rudenska, SBK.

18.00                 Eric Nolerstedt berättar lite om föreningens pågående arbete.

18.15                 Tack för i dag!

Anmälan senast 1 november till: bengt.jansson@spiderevent.se

Anslut dig via Zoomlänken:

https://us02web.zoom.us/j/89433430584?pwd=Y2NydjFaK0xlVjVxa2tadFRGN0JxQT09

Varmt välkommen att delta!

Marie Enström, Ordförande i VHV Företagsgrupp

Vi har publicerat en intressant rapport från SBR/Invest Stockholm om tillväxt, rankingen och konjunkturen i Stockholms Stad. Dokumentet hittar som bifogas fil här eller längst ned på hemsidan.

Trevlig läsning.

 

Kent M Andersson, 

 
Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (InvestSthlm läget .pptx)InvestSthlm läget .pptx 3073 kB2020-10-10 11:15

Välkommen tillbaka

 

Vi i VHV Företagsgruppen hälsar dig välkommen tillbaka till en intressant höst som vi ser som en nystart för Sverige, Stockholm och inte minst för vårt Företagsområde.

Med full respekt att vi fortfarande har en pågående pandemi vill företagssverige börja att återgå till det ”normala” och göra affärer igen. Ett antal aktiviteter pågår från Statlig nivå att stödja företagen till nystart. Stockholm Stad kommer att under hela hösten göra besök i de olika företagsområdena tillsammans med Stadsdelsförvaltningen, Gatukontoret och Stadsbyggnadskontoret. Syftet med dessa möten är att lyssna och stödja företagarna i Stockholm Stad.

Vi inom VHV Företagsområdet kommer att under hösten/vintern genomföra ett antal aktiviteter. Nedan finner du ett axplock av dem:

 • Trygghetsvandring den 21 september tillsammans med Stadsdelsförvaltningen och Polisen.
 • Hålla ett digitalt medlemsmöte den 9 november med Svenska Handel och Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Invest Stockholm. Ämnen är snatterier, stölder och bluffakturor samt utvecklingen i vårt område avseende nybyggnation/infrastruktur.
 • Den traditionella jullunchen är planerad till den 15 december då även Stadsdelsdirektören, Stadsdelsnämndens ordförande och brottsförebyggare kommer att delta.
 • Delta i Trygghetsrådet tillsammans med Polisen, Stadsdelsförvaltningen samt många andra aktörer.
 • Starta upp Näringslivsråd tillsammans med Stadsdelsförvaltningen.
 • Genomföra en företagsmässa i Vällingby Centrum i slutet av januari/början av februari.

 

Mer information hittar du alltid på Företagsgruppens hemsida https://fgs.nu/vinsta

Vill du som medlem synas på hemsida och presentera din verksamhet så hör av dig till kent.m.andersson.se@gmail.com

Återigen välkommen till en spännande höst och vinter för VHV Företagsområde.

 

Marie Engström, Ordförande i VHV Företagsgrupp.

VHV Företagsgrupp vill vidare förmedla information från Stadsdelsdirektören Susanna Halldin Olsson om den tragiska händelsen i Vinsta den 16 juli.

Styrelsen för VHV Företagsgrupp

------------------------------

Hej! Den 16 juli sköts en 18-årig kille till döds i ett skogsområde i Vinsta. Två 17-åriga killar är häktade och misstänkta för  mord.

Stadsdelsförvaltningen, polisen, kyrkan, stadens ordningsvakter, vår fältverksamhet och stadens ungdomsjour deltog i en minnesstund för den avlidna mannen under fredagen. Minnesstunden hölls på Grimstaskolans skolgård och var en lugn och fin tillställning. Förvaltningens krisstödjargrupp aktiverades  ej då vi i samråd med polis bedömde att det inte behövdes.

I dagsläget ser vi inte en ökad social oro i stadsdelsområdet trots den tragiska händelsen. Polisen och stadsdelsförvaltningen pratar med medborgare och ungdomar som vill ha stöd på grund av det som hänt

Så trots den hemska händelsen ser vi ingen ökad oro i dagsläget men är också förberedda på om situationen förändras.

Med vänlig hälsning

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning 
Hässelby torg 20- 22, Box 3424, 165 23 Hässelby
Telefon: 08-508 05 010
E-post: susanna.halldin@stockholm.se

Läs artikeln i Mitti om Corona pandemin påverkan på företagarna i västerort och uttalande från VHV Företagsgruppen Ordförande Marie Engström

https://mitti.se/nyheter/vasterorts-naringsliv-tappat/?omrade=vasterort

Styrelsen för VHV Företagsgrupp.

Den 27 maj genomförde VHV Företagsgruppen tillsammans med Stadsdelsförvaltningen en Säkerhetsvandring i vårt företagsområde. Denna gång med färre deltagare än vanligt p.g.a. Corona pandemin.

Målsättningen var att se hur vårt område är "städat" och anmäla avvikelser till Gatukontoret/Parkförvaltningen/Fastighetsägarna för åtgärder. Allt  för att vi skall få ett finare, renare och säkrare företagsområde.

 

Som ni ser på bilden hade vi på oss VHV Företagsgrupps nya västar som vi skall ha när vi rör på oss i området.

 

Styrelsen för VHV Företagsgrupp

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (IMG_3748.jpg)Säkerhets- och trygghetsvandring 126 kB2020-05-28 08:44

HJÄLP i Corona tider

I dessa coronatider kan det ibland kännas som en djungel när man skall söka stöd till sitt företag. Här är två adresser där du kan få en heltäckande bild av vad Staten och Stockholms stad kan erbjuda.

 

NATIONELLA FÖRETAGSAKUTEN

ALMI Företagsjour

 

Styrelsen för VHV Företagsgruppen

 

Ordförande i VHV Företagsgrupp har skivet ett öppet brev till fastighetsägarna om hyresnedsättning under Corona tider.

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Brev till fastighetsägarna 2020-05-19.docx)Brev till VHV fastighetsägare. 37 kB2020-05-20 14:58

I dag hade VHV Företagsgrupp styrelsemöte där effekterna av Corona Pandemin diskuterades. Samtidigt antogs en övergripande aktivitetsplan för hösten 2020 och 2021. Målsättningen är, - att minst ett medlemsevenemang varje månad. Aktivitetsplanen hittar du längs ned på första sidan av vår hemsida.

Redan nästa vecka (den 27 maj) genomför Företagargruppen en Trygghetsvandring mer om den kommer nästa vecka.

 

Styrelsen för VHV Företagsgrupp   

Vi har glädjen att berätta att den regionala företagsjouren för Stockholm nu har öppnat. Jouren drivs av Almi i samarbete med Region Stockholm. Syftet är att möta behovet av snabb och lättillgänglig rådgivning.

Företagsjourens nummer:

08-520 277 90

Öppettider:

Vardagar kl 9-12 och 13-16

Se mer information här: https://www.almi.se/stockholm/foretagsjour

 

Styrelsen VHV Företagsgruppen 

 

Regeringen har fattat beslut att omfördela 300 mkr av de socialfondsmedel som Svenska ESF-rådet förvaltar. Det är första gången i Socialfondens historia som ett liknande beslut tagits. Medlen ska användas till insatser för bland annat kompetensutveckling av varslade och korttidspermitterade personer.

Läs mer i länken ned:


https://www.anpdm.com/newsletterweb/464558437345465D4575494359/434B51477941405D457649445C4671

 

Styrelsen för VHV Företagsgrupp

Kort info. Enligt Aftonbladet var det ett svartsjukedrama och ingen gängbråk som låg bakom skjutningen den 14 april i Vinsta. Ingen Företagare är skadad.

Styrelsen för VHV Företagsgrupp  

Vi välkomnar företaget Home Delux som medlem i VHV Företagsgruppen. 

 

Therese Bodell förklara att företaget erbjuder tjänster inom bland annat lokalvård och allt inom RUT och seniorservice.

"Vårt uppdrag är att tillhandahålla högkvalitativa tjänster för att underlätta våra kunders vardag. Vårt team arbetar för att tillgodose varje kunds specifika behov på bästa sätt. Genom öppen kommunikation och service i toppklass hoppas vi att du hittar vad du söker hos oss"

Titta gärna in på vår hemsida https://www.homedeluxe.se/ så ser ni bredden av vår verksamhet. Välkommen att ta kontakt med Home Delux på:

- tele:  08-410 676 40 (växel)

- mail: info@homedeluxe.se

 

Styrelsen för VHV Företagsgrupp 

Marie Engström som är ordförande i VHV Företagsgrupp har blivit intervjuad i Mitti om hur företagare upplever rådande Corona pandemi. Se länken nedan.

https://mitti.se/nyheter/vasterort-tagit-tempen/?omrade=vasterort

Styrelsen för VHV Företagsgrupp

 

 

Vid dagen årsmöte valdes följande ledamöter till ny Styrelse för VHV Företagsgrupp:

Ordförande

 • Marie Engström, Sequitur AB                  Omval till 2022

Ordinarie Ledamöter

 • Carl Johan Sillén, Herr Entrématta           Omval till 2022
 • Christer Näsström, System R3                 Nyval till 2022
 • Christian Minnhagen, Läkarmissionen       kvarstår till 2021
 • Eric Nolerstedt, Handelsbanken               kvarstår till 2021

Till vice ordförande valdes Christian Minnhagen.

Som adjungerade till styrelsen valdes:

 • Petra Kratz, Kratz Redovisning AB
 • Gry Andersson, Stockholm Stad
 • Bengt Spider Jansson, Stadsdelsförvaltning
 • Kent M Andersson, Kent M Andersson Konsult AB

Som revisor valdes:

 • Håkan Rosander, HR Konsult AB            Nyval till 2021

Slutligen vades till Valberedning:

 • Kent M Andersson                               Nyval till 2021
 • Bengt Jansson                                    Nyval till 2021

Verksamhetsplanen och budget 2020 godkändes. Detta dokument hittar ni längst ned på hemsidan.

 

Styrelsen för VHV Företagsgrupp 

 

Stockholm Stad inbjuder dig som Företagare i VHV området till öppet hus med ny anlända i Vällingby centrum är INSTÄLLT. Staden återkommer om ny tid.

 

VHV Företagsgrupp

Till medlemmarna i företagsgrupperna i Stockholm!
 
Råd om hur vi skall bete oss i förhållande till coronaviruset utgår vi ifrån att du får från många olika håll. Om du har synpunkter på eller frågor kring hur det skall gå för ditt företag nu och senare under året får du gärna höra av dig till oss. Vi framför gärna synpunkterna till myndigheterna både i Stockholm stad och på riksplanet.
 
Med vänlig hälsning/
Kent Andersson
ordförande i Företagsgrupperna Stockholm

 

På grund av rådande läge med covid-19 ställer vi in kommande Frukostmingel den 2/4. Jag återkommer till er med vad som gäller inför Frukostminglet den 7/5.

Må Gud beskydda och bevara oss alla och hålla oss i sin hand! 

Varma hälsningar diakonin och husmor i Svenska Kyrkan Hässelby genom/

Malin Gyllenhög
Diakon
Svenska kyrkan Hässelby

Maltesholmstorget 8

165 62 Hässelby
Tel: 08-505 992 13
E-post: malin.gyllenhog@svenskakyrkan.se

Med tanka på Corona viruset spridning har VHV styrelse beslutat att bara hålla ett formellt årsmöte via telefon (070-194 00 08 kod 195504#) och skjuta på tänka föredragningar till senare tillfälle.  Så välkomna att delta på årsmötet.

 

Handlingar finns som bilaga.

 

Välkomna, Styrelsen för VHV Företagsgrupp 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Kallelse VHV Årsmötet 2020, NY.docx)Kallelse 172 kB2020-03-24 14:20
Ladda ner den här filen (Valberedningsförslag.docx) Valberednings förslag 36 kB2020-03-24 14:18
Ladda ner den här filen (Verksamhetsplan 2020.pdf)Verksamhetsplan 2020 466 kB2020-03-09 16:33
Ladda ner den här filen (Revisionsberättelse.pdf)Revisionsberättelse 2019 437 kB2020-03-09 16:32
Ladda ner den här filen (Verksamhetsberättelsen 2019.pdf)Verksamhetsberättelse 2019 67 kB2020-03-09 16:32
Ladda ner den här filen (Årsredovisning 2019.pdf)Årsredovisning 2019 446 kB2020-03-09 16:31

Stockholm Stad inbjuder dig som Företagare i VHV området till öppet hus med ny anlända i Vällingby centrum  (se inbjudan nedan).

Mvh VHV Företagsgrupp 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Öppet hus 1 juni 2020 - inbjudan.pdf)Öppet hus 618 kB2020-03-08 18:29

Det händer mycket längs Förbifarten. Här hittar du Vägverkets senaste information. Styrelsen för VHV Företagsgrupp.

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (20200303_f__rbifarten___infoblad_vinsta_hjulsta_akalla_mars_2020.pdf)Vägverkets info blad 2020-03-03 2739 kB2020-03-08 18:20

För att stärka aktiviteterna i VHV Företagsgrupp har Styrelse beslutat att öka antalet resurser.

 • Linda Karlsson är ny kanslist och ansvara för att hantera mail/tele/post, hyra ut hörsalen på Krossgatan 18 (gratis för medlemmar) etc.
 • Bengt Spider Jansson som har ett uppdrag från Stadsdelsförvaltningen att stärka samarbetet med näringslivet i Hässelby/Vällingby/Vinsta. Han arbetar med medlemsaktiviteter såsom mässor trygghetsvandringar och samarbetet med Staden SdF/förvaltningar och bolag etc.
 • Kent M Andersson arbetar med styrelsearbetet, medlemshantering, hemsidan samt med valberedningen etc.

 

Tele och mailadresser till dessa hittar du under rubriken OM OSS/Kansli.

https://fgs.nu/vinsta-omoss/vinsta-kansliet

 

Marie Engström

Ordförande i VH Företagsgrupp

Boka redan nu in den 25 mars klockan 15.00 för årsmöte i VHV Företagargrupp. Som vanligt kommer det intresanta externa föreläsare till mötet. Kallelse kommer senare.

 

Styrelsen för VHV Företagargrupp

Dra ditt strå till Stockholm!

 

Allt fler människor vill arbeta och bo i vår stad, varför vi satsar stort på vår arbetskraft. Nu kan du också vara med och stärka Staden!

 

Stockholm Stad erbjuder i samverkan med Arbetsförmedlingen Extratjänst.

Via extratjänst som är en 100% subventionerad anställning under ett år får ni en extra resurs som kan underlätta er vardag, med de arbetsuppgifter ni själva kanske inte alltid hinner med. Placering kan ske inom stat, kommun, stiftelser, föreningar och arbetsintegrerade sociala företag.

 

Vi på Jobbtorg hittar rätt person för er, stöttar er med den administrativa processen, fungerar som bollplank och följer upp under 3 månader varefter Arbetsförmedlingen tar över.

Vill du veta mer kontakta gry.andersson@stockholm.se

 

Styrelsen för VHV Företagsgrupp

 

My Post 1

 

Den 21/11 samlades vi på Krossgatan 18 och trotsade det kalla vädret för att genomföra trygghetsvandringen. Vi tittade på att belysningen fungerade, på att städningen i området, skyltning och samtalade om hur området känns att vara i rent trygghetsmässigt och hur vi skulle kunna påverka det. Med oss hade vi också en parkingenjör från Stockholms Stad. Tack till alla som var med och kom med viktiga synpunkter!

Den 23/10 var det dags att genomföra det årliga höstmötet i föreningen.

Eftermiddagen började med ett extrainsatt årsmöte och vi kan hälsa Erik Nolerstedt, Handelsbanken och Christian Minnhagen, Läkarmissionen välkomna till styrelsen!

Därefter var det fokus på planarbetet i Vinsta och konsekvenserna av förbifarten Stockholm. Nedanför i bilagan hittar ni information från Trafikverket om hur arbetet kommer att se ut i just Vinsta med förbifarten. 

Höstmötet avslutades med ett trevligt fika och mingel uppe på Krossgatan. Vi ses snart igen!

Vänliga hälsningar

VHV Kansli

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (181023 Förbifarten i Vinsta.pdf)181023 Förbifarten i Vinsta.pdf 9832 kB2018-10-26 10:53

Senaste nytt från VHV företagsgrupp!

Den 23/8 2018 genomfördes ett trevligt lunchmöte med tema politik i den vackra inramningen som Hesselby Slott erbjuder.

Ordförande i Hässleby-Vällingby Stadsdelsnämnd Kadir (Socialdemokraterna) och Vice Ordförande Bo (Nya Moderaterna) fick svara på frågor och lyssna på medlemmarnas önskemål och behov. Det som diskuterades under mötet var bland annat detaljplanering och framtiden för Hässelby-Vällingby området samt trygghet, säkerhet och renhållning fram till dess.

Tack till våra politiker och alla som var där för dialogen!

Vänliga hälsningar VHV Kansli.

My Post 2 w600

På VHV:s nätverkslunch den 18/1 presenterade Patrik Hamberg från Trafikverket vad som händer med Förbifarten. 

Vi fick se bilder från tunnlarna och Patrik berättade att man har nått fram till Hässelby Gård nu.

Det innebär att man snart är framme vi huvudtunnlarna och då kommer sprängningarna att närma sig Vinsta igen.

Presentationen med bilder från tunnlarna, vad som händer i år och information om hur du kontaktar Trafikverket hittar du i bilagan.

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (180118 VHV Företagarförening PH Förbifarten.pdf)180118 VHV Företagarförening PH Förbifarten.pdfPresentation från Trafikverket av läget med Förbifarten3349 kB2018-01-19 09:04
     
 

Nyhetsbrev - september 2017

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

 
  Råcksta träsk

(Bild: Den 2-8 oktober anordnas Hässelby-Vällingbys första våldsförebyggande vecka. Målet är att inspirera fler till att vara med och förebygga våld, för tillsammans kan vi göra skillnad!)

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd sammanträder den 21 september

Välkommen till stadsdelsnämndens sammanträde torsdagen 21 september kl.19.00, på stadsdelsförvaltningens huvudkontor, ingång från Astrakangatan 19 i Hässelby gård. Klockan 18.00 har nämnden en öppen frågestund då du kan ställa frågor till politikerna i stadsdelsnämnden.

Stadsdelsnämnden kommer från kl.19.00 bland annat att behandla följande ärenden: 

 • Tertialrapport 2-2017 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.
 • Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholm stad 2018-2022, remiss från kommunstyrelsen.
 • Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022, remiss från kommunstyrelsen.
 • Utställning av förslag till reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.

Läs mer: Föredragningslista, handlingar, med mer hittar du via Insyn

Ett tryggt Hässelby-Vällingby

Den 2-8 oktober anordnas Hässelby-Vällingbys första våldsförebyggande vecka med start på FN:s internationella ickevåldsdag. Under veckan uppmärksammar vi hur vi tillsammans kan förebygga psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Du kan lyssna på författarsamtal, se på teater och ta del av en massa andra aktiviteter. Vi kan alla bidra till ett tryggt samhälle! Missa inte chansen att få inspiration och kunskaper i hur du kan påverka. Alla aktiviteter är gratis och ingen föranmälan krävs. Kadir Kasirga, ordförande i stadsdelsnämnden, inleder veckan på Vällingby torg 2/10 klockan 16.00.  

Snart kommer mer information och hela programmet på stockholm.se/tryggtHV.

Fästmanssoffan – Nytt center för dig 65+

Måndag den 2 oktober startar Fästmanssoffans aktivitetscenter på Strarbovägen 63 i Nälsta. Du senior i Hässelby och Vällingby är välkommen på roliga aktiviteter och fika här under hela hösten.

Måndagar kl. 13.00-16.00, gympagrupp kl 14.00 
Onsdagar kl. 13.30-16.00, gympagrupp kl 14.30
Torsdagar kl. 12.45-15.00, bingo kl 13.00

Västerorts billigaste loppis!

Fredagen den 22 september kl. 10.00-15.00 är du välkommen till Västerorts billigaste loppis! Den hålls vid träfflokalen Kompassen, Kirunagatan 10, nära busstorget i Vällingby centrum!

Läs mer om träfflokalen Kompassen på stadens webbplats

Västerorts ungdomsmottagning för dig 12–22 år

Välkommen till ungdomsmottagningen i Vällingby. Vi hjälper dig med bland annat med frågor kring sex och samlevnad, graviditetstest, dagen-efter-piller, test för könssjukdomar och samtal med kurator. Vi har tystnadsplikt och alla besök är gratis!

Höstens tider för drop-in: måndagar kl. 9-10.30, onsdagar kl. 14-16, fredagar kl. 8.30-10. Tänk på att drop-in stänger när det är fullt.

Bräckegatan 16, Vällingby, 08-123 360 70. 
Läs mer om ungdomsmottagningen på stockholm.se/vum!

Stresshantering för dig som är ung

Är du 14–23 år? Stressad? Svårt att få tid till det du vill? Välkommen till vår grupp i stresshantering! Gruppen är gratis och ger dig tips i att hantera stress i ditt liv. Anmäl dig via telefon 08-123 360 70 eller via vum@stockholm.se.

Vi träffas fyra gånger: 17/10, 9/11, 14/11 och 28/11 klockan 16.00–19.00.  
Plats: Västerorts Ungdomsmottagning, Bräckegatan 16 i Vällingby.
Läs mer om vår grupp i stresshantering!

Inspiration Hässelby

Välkommen till Inspiration Hässelby! Möt familjejurist Stefan Person från Fonus och ställ frågor kring arv, testamente, fullmakt, pension och begravning. Hässelby hembygdsförening berättar sedan om gamla Hässelby.

När: Tisdag 26 september kl. 10-12
Var: Hässelbystrandskyrkan, Maltesholmstorget 8

Anhörigcirkel med tema demens

Har du en partner med demens och vill träffa andra i liknade situation? Välkommen att ta del av en anhörigcirkel där du får information om avlastning och boende, träffa biståndshandläggare, sjuksköterska och ansvariga chefer. Träffarna är gratis och vi bjuder på kaffe.

När: Fjärde tisdagen i månaden, med start 26/9, klockan 13.00-15.00.
Var: Ångermannagatan 162, Vällingby centrum
Anmälan till anhörigkonsulent peter.forslund@stockholm.se, 08-508 05 407. 

Välkommen till naturen i Stockholms stad

I den stadsnära naturen ryms det ett myller av liv och det är nära till upplevelser och aktivitet eller ro och avkoppling. I Naturkartan hittar du tips på vad som finns att uppleva på respektive plats, som vandringsleder, grillplatser, utsikts- och badplatser och där du kan fiska.

Läs mer om flera av Stockholms naturområden i Naturkartan på http://naturkartan.se/stockholmsstad!

Vi har utökade öppettider!

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltnings reception på Hässelby torg 20-22, 2 trappor, har utökat sina öppettider fram till 30 november. Vi har nu öppet följande tider:

Måndag, onsdag, torsdag klockan 8.00–16.50 
Tisdag klockan 8.00–19.00
Fredag klockan 8.00–16.00

Jobba på höstlovet?

Fredagen den 15 september är sista dagen att söka feriejobb under höstlovet på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning! Du måste vara född år 2001, 2000 eller 1999 och vara folkbokförd inom Hässelby eller Vällingby. Läs mer om feriejobb och gör din ansökan här!

 

Besöksadress

Hässelby torg 20-22, Hässelby gård
Visa på karta

Öppettider

Må-to kl. 8.00-16.50, fre kl. 8.00-16.00

Kontaktperson

Anne-Kaisa Johansson

Telefon växel

08-508 04 000

Telefontider

Mån-tors kl. 8.00-16.00, fre kl. 8.00-15.00

Telefax

08-508 04 099

E-postadress

Webbplats

Hässelby-Vällingby

Ansvarig utgivare

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

 
     

Vi kan nu se ett bra resultat av områdesvandringen som VHV företagsgrupp gjorde tillsammans med representanter för kommunen och fastighetsägarna i området.

Hässelby-Vällingby stadsdel har röjt dungen mellan Siktgatan och Sorterargatan vid COOP-parkeringen.

Det gör det svårare att gömma skräp och annat.

2017 09 11 Dungen 3 lowres

2017 09 11 Dungen 2 lowres

VHV företagsgrupp har nu lämnat in ett remissvar på översiktsplanen för Stockholm.

I remissvaret trycker vi på de två stora utmaningarna som VHV står inför: införandet av blandstaden där både boende och företagande ska finnas på samma ställe och byggandet av Förbifarten med tillgänglighetsproblematiken under byggandet och de stora möjligheterna som skapas när det är klart.

Läs vårt svar: länk till remissvar

 

Hälsningar

Styrelsen för VHV företagsgrupp

Vi i VHV företagsgrupp har tagit fram en ny folder som används för att presentera föreningen för nya företag och andra intressenter.

Foldern finns på vår hemsida och du hittar den här: VHV Presentationsfolder

Trevlig läsning önskar VHV Styrelse!

 

Den 23 mars höll VHV Företagsgrupp årsmöte i förenings hörsal. Totalt var 21 personer närvarande varav 17 var röstberättigade.

Mötet inleddes att  Patrik Hamberg, Kicki Man och Magnus Felldin från Trafikverket berätta om arbetena med Förbifart Stockholm (framtida E4). Deras presenation biläggs.

 

Vid årsmötet (alla handlingar hittar du under fliken dokument) valdes följande styrelse och förtroendevalda personer: 

Marie Engström, Ordförande (vald till 2018)

Johan Lilja, Vice Ordförande (vald till 2018)

Åsa Eriksson-hedensiö (vald till 2018)

Ulf Ekenman (vald till 2018)

Eva Refsgaard (fyllnadsval till 2018)

Niklas Gahm (omval till 2019)

Ewa Månsson-Brandt (nyval till 2019)

Henrik Andersson, Revisor (ett år)

Tom Mellkvist,  Valberedning (ett år)

Lars Jakobsson, Valberedning (ett år)

 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (170323 Info VHV företagarförening.pdf)170323 Info VHV företagarförening.pdf 5334 kB2017-03-25 18:40

Tack för alla ni som kom på Företagsgruppens Jul pub den 8 december i VHV´s lokaler. Det var en hög stämning och bra underhållning av coverbandet, Sound Like Us.

Styrelsen för VHV

 

Grimstaskolan (medlem i VHV) fick i går, den 9 december,  fint besök då Nobelpristagaren i Kemi Ben Feringa var på besök och förläste om sin forskning.

 

Grattis önskar styrelsen för VHV

År 2015 och 2016 har Stokab (Stockholms stads kabelaktiebolag) gjort stora investeringar genom att ansluta alla kommersiella fastigheter till sitt fibernät utan kostnad för fastighetsägarna. Det innebär att företagen får snabba och säkra IT-förbindelser. I de flesta fallen också till en lägre driftskostnad än tidigare. Stokab vill gärna komma i kontakt med företag som sett fördelar med fiberanslutningen. Den kanske har utvecklat affärerna i ditt företag? Den kanske har möjliggjort bättre information till kunderna? Interaktiva kontakter? Lägre kostnader genom nätkonferenser?

Stokab och vi i FGS vill att vi lär av varandra hur företagen kan utvecklas. Ni som vill vara med på detta kontakta gärna Håkan Rosander på FGS,info@fgs.nu, 070-577 7019

Lars-Åke Davidsson har beslutat sig för att avgå från styrelsen. Vi tackar Lars- Åke för de år och det arbete han lagt ner i föreningen och önskar honom lycka till i nya uppdrag och nya äventyr. 

/ Marie Engström Ordförande  VHV företagsgrupp 

Virus och elakheter kan drabba både människa och dator

Virus kan drabba både människor och datorer. Många har säkert hört talas om Zika och Ebola – men även om Trojaner och så kallade RansomWares

Det som har fått mest utrymme i press och som till och med Myndigheten för Kris och Beredskap hade uppe på sin hemsida gällde just ett sådant RansomWare för PC som kallas Cryptolocker.

Virus med posten

Denna elaka företeelse kommer som e-post med Postnord som avsändare.

(Det är inte Postnord som skickat mailet).

I mailet står det i stil med att din försändelse som du väntat på har blivit försenat men om du klickar på den här länken och startar programmet så kan du se vad statusen är…

Vad som egentligen händer då är att alla dina Word-filer, Excel-filer, bilder med mera, på din lokala hårddisk och anslutna USB-stickor, USB-hårddiskar och nätverksenheter blir krypterade.

Alla filer som du producerat själv blir oanvändbara och du kommer inte åt innehållet i dem. Riktigt elakt.

Ett vanligt sätt att få tillbaka sina filer är att återställa datorn till ett tidigare datum, men det fungerar inte om man råkat ut för ett RansomWare.

Få tillbaka sina filer

Två sätt att få tillbaka sina filer:

 1. Läsa tillbaka dem från en icke infekterad backup (efter det att du har installerat om hela datorn)
 2. Betala skurkarna i s.k. Bitcoins. 1 Bitcoin är idag ca 3000 kr och de vill ha 1 – 2 bitcoins för att - i bästa fall - få en nyckel som du kan dekryptera filerna med.

Så här kan du undvika problemet

Det enklaste sättet är ju att undvika att klicka på länkar som kommer i e-post. Inte ens om de kommer från en avsändare som du känner och litar på.

Ett annat alternativ är att införskaffa ett riktigt bra antivirus system och installera detta på din dator

Jaha, tänker du som sitter med en Mac-dator, det där gäller ju bara de som använder PC. Jag kommer inte att drabbas.

Jo, nu är det dags att tänka om även för Mac-användare.

Även Apples produkter börjar bli infekterade med sådant som vi inte vill ha på våra datorer.

Så sent som i början av mars 2016 rapporterades om ett liknande RansomWare som infekterat ett antal Mac datorer. Också här krypterades filer och bovarna krävde Bitcoins för att man skulle få en nyckel att låsa upp de krypterade filerna med.

Vill du läsa mer

Surfa till www.idg.se och sök efter ransomware

Ännu mer nyligen rapporterades om en s.k. Trojan för Mac som kallas Acedeciever.

Den smittar inte bara din Mac-dator utan även alla dina andra Apple-produkter (iPhones och iPads) och tar dina lösenord som du har i nyckelknippan på de enheterna.

När skurkarna fått tillgång till lösenorden så kan de hitta på vad de vill.

Även detta står omskrivet hos www.idg.se och om man söker på acedeceiver

Slutligen vill jag, i min roll som ”webbpolis”, citera polischefen i en gammal TV-serie som hette Hill Street Blues:

”Lets´s be careful out there”

Bernt Silvhagen

Silvhagen IT

bernt@silvhagenit.se

www.silvhagenit.se

SBR bjuder in till gratis frukostmöten för företagare

Här kan du läsa om kommande frukostmöten som SBR anordnar under våren.

Missa inte våra evenemang "Lotsen bjuder in" och våra populära och kostnadsfria frukostmöten. Till våra frukostmöten bjuder vi in spännande gäster från näringslivet och Stockholms stad och du får konkreta tips, nya infallsvinklar, inspiration och tillfälle att nätverka.

Frukostmöten

Stockholm Business Region Development arrangerar regelbundet frukostmöten som riktar sig till företagare i Stockholm. Frukostmötena berör olika ämnen som är aktuella för näringslivet och utvecklingen av Stockholm. Infrastruktur, utbildning, innovationer och nyheter som påverkar företagandet t ex nya klausuler i offentlig upphandling eller nya sätt att finansiera sin verksamhet är exempel på områden vi tar upp och diskuterar. Frukostmötena genomförs oftast i våra lokaler på Drottninggatan 33.

Har du frågor eller vill prenumerera på våra frukostmötesinbjudningar är du välkommen att kontakta frukost@stockholm.se.

Film från tidigare möten

Gå med i vår LinkedIn-grupp för frukostmöten (Länk till annan webbplats, https://www.linkedin.com/grps/Frukostm%C3%B6ten-Stockholm-Business-Region-Development-7455186/about)

Frukostmöten våren 2016

SOCIALT FÖRETAGANDE OCH SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP

Datum: 25 februari 2016

Plats: Drottninggatan 33, 1 trappa

Tid: kl 8 – 9 med frukostmingel från 7.30

Förlängt mingel efteråt fram till kl 9.30 då chansen finns att ställa ytterligare frågor till talarna.

Inbjudan till frukostmötet 25 februari,

http://foretag.stockholm.se/Natverk--Moten/moten-och-evenemang/

Vad är ett socialt företag? Vad är skillnaden mellan socialt företagande och socialt entreprenörskap? Går det att tjäna pengar på sociala idéer? Och hur gör andra länder? Dessa frågor om många fler kommer vi ta upp den 25 februari då ni får träffa medverkande från

Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad och Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm (CSES) inom SU innovation samt företagare och entreprenörer som kommer berätta hur de gjorde för att lyckas i sina verksamheter.

STOCKHOLMS STADS INNOVATIONSSTIPENDIUM 2015 - VAD HÄNDE SEDAN?

Datum: 5 april 2016 

Plats: United Spaces, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 6

Tid: kl 8 – 9 med frukostmingel från 7.30

Förlängt mingel efteråt fram till kl 9.30 då chansen finns att ställa ytterligare frågor till talarna.

Bakom alla idéer, företag och innovationer står en eller flera personer. Genom Stockholms stads Innovationsstipendium vill staden premiera och stimulera idérika personer att gå vidare med utvecklingsarbetet. Vid frukostmötet den 5 april får ni möta vinnarna av Stockholms stads Innovationsstipendium 2015 och ta del av deras berättelser och framgångar, kanske får du några värdefulla tips till eget innovationsarbete? Mötet modereras av Gunnar Björkman, Innovationsdirektör, Stockholms stad. Programmet är preliminärt. Möjlighet att anmäla sig kommer i början av mars.

Är du nyfiken på Stockholms stads Innovationsstipendium?

Information om Stockholms stads Innovationsstipendium (Länk till annan webbplats, http://www.innovationsstipendiet.se/)

OFFENTLIG UPPHANDLING MED FOKUS PÅ NYA SOCIALA KLAUSULER OCH VILKEN PÅVERKAN DE HAR PÅ FÖRETAG

Datum: 17 maj 2016 

Plats: Stockholm Business Region Development, Drottninggatan 33, 1 tr. 

Tid: kl 8 – 9 med frukostmingel från 7.30

Förlängt mingel efteråt fram till kl 9.30 då chansen finns att ställa ytterligare frågor till talarna.

Medverkande från Arbetsmarknadsförvaltningen och Upphandlingsenheten i Stockholms stad.

Programmet är preliminärt och fler talare tillkommer. Möjlighet att anmäla sig kommer i mitten av april.

Lotsen bjuder in

"Lotsen bjuder in" är en utåtriktad verksamhet som vänder sig till stadens medborgare som är intresserade av att starta eget företag. Aktiviteten äger rum både i de centrala delarna av staden, men framför allt i de yttre stadsdelarna.

Träffarna sker i samarbete med Start-Up Stockholm, Skatteverket, stadsdelsförvaltningarna och långivare av olika slag. Syftet är att förse framtidens företagare med korrekt information redan från början samt att öka deras kunskap om regelverk, skattesystem och vilka tillstånd som behövs för den tänkta verksamheten.

Mer information om tid och plats för vårens träffar kommer att läggas ut inom kort.

Årsplanering 2016

 

Januari

 • Nätverkslunch torsdag 28 jan
 • Styrelsemöte VHV 14 januari
 • Redaktionsmöte tisdag 19 jan

 

Februari

 • Styrelsemöte FGS 3 feb 09:00 - 10:30
 • Styrelsemöte VHV onsdag 24 feb
 • Nr 1 Tidningen Västerort Vinner trycks fredag 26 feb  

 

Mars

 • Styrelsemöte FGS tisdag, 01 mars 09:00 - 10:30
 • Redaktionsmöte Västerort Vinner 2 mars
 • VHV årsstämma 30 mars 15.00 - 17.00

 

April

 • Styrelsemöte FGS onsdag, 13 april, 15:00 - 16:00
 • Årsmöte FGS onsdag, 13 april 2016, 16:30 - 18:00 
 • Nätverkslunch 14 april
 • Styrelsemöte VHV torsdag 21 april

 

Maj

 • Städdag
 • Bevakningsmöte med Rapid

 

Juni

 • Nr 2 Tidningen Västerort Vinner i juni onsdag (tryck) utdelning 3 juni
 • Styrelsemöte VHV torsdag 9 juni
 • Redaktionsmöte Västerort Vinner 1 juni onsdag

 

Juli

 • Almedalsveckan (första veckan i juli)
 • Semester

 

Augusti

 • Redaktionsmöte Västerort Vinner uppföljning torsdag den 18
 • Styrelsemöte 24 augusti

 

September

 • Nätverkslunch 8 september
 • Nr 3 Tidningen Västerort Vinner måndag 26 tryck (utdelning 28 onsdag)
 • Styrelsemöte VHV onsdag 21 september

 

Oktober

 • Redaktionsmöte 5 onsdag
 • Höstmöte/medlemsmöte tisdag 25 oktober
 • Trygghetsvandring i Vinsta med staden
 • Höstmöte med FGS

 

November

 • Mässa/ Marknad onsdag 23 nov
 • Verksamhetsplanering 2017 revidering 2016 onsdag den 30 nov
 • Bevakningsmöte med Rapid

 

December

 • Nr 4 Tidningen Västerort Vinner 1 december
 • Budget 2017 torsdag 1 december
 • Jul Pub 8 december
 • Styrelsemöte VHV onsdag 16 dec
 • Jullunch för medlemsföretag på SBRD
 • (stadens näringslivsbolag, Stockholm Business Region Development)

 

Övrigt

 • Politiker möten, Informationsmöten, Förbifartsmöten m.m.
 • Fastighetsägarmöten och Gestaltningsprogram
 • Näringslivsråd

Marie Engström som är ordförande för VHVs företagsgrupp och representanter från Grimsta skolan har blivit inbjudna av Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm för att prata om närsamhällets betydelse för goda skolresultat.

Här är en summering av det som diskuterades:

Att få fler elever att fullfölja sina studier, uppnå skolans kunskapsmål och få ett arbete är några av de viktigaste områdena för att Stockholm ska bli en socialt hållbar stad.  Vilken betydelse kan närsamhället ha för att skapa en skola där eleverna har lika möjligheter till goda studieresultat? Hur kan skolan och det civila samhället tillsammans verka för en socialt sammanhållen stad?  Vilka är nycklarna till framgång för en utvecklad lokal samverkan?

VHV och Grimsta skolan kommer att arbeta för att minska gapet mellan skolan och näringslivet för att utveckla vårt närsamhälle. 

Samverkan mellan skola och näringsliv

Den 10 december är det Jul Pub på sthlm mat!

 

Att fira julen med dina kollegor behöver inte vara dyrt eller tidskrävande. För endast 200 kr får ni uppleva Bandet Sounds Like Us, 1 öl/vin, sthlm mat goda julskinka med tillbehör och kaffe med gottebord. Ett enkelt och trevligt sätt att fira in julen i god gemenskap!  

Boka biljetter genom att skicka till info@vinsta.com eller ring 08 739 24 80.Jul Pub 10 dec

Välkommen till årets Företagsmarknad den 25 november!

Snart är det dags för årets företagsmarknad! Företagsgruppen anordnar företagsmarknaden för tredje året i rad tillsammans med Västerorts Yoga & Rehab Center. 2013 började VHV företagsgrupp och företaget Sequitur anordna en företagsmarknad för boende och företagare i Vinsta-Hässelby- Vällingby.

Syftet med marknaden är att skapa en arena för företag där de kan göra affärer eller nätverka med varandra. Vi ville även skapa en mötesplats för boende och besökare, så de har möjlighet att träffa företagare och representanter från Hässelby – Vällingby eller köpa en fin present/julklapp. Fri entré! Alla är välkomna den 25 november!

Detta kan du förvänta dig:

 • Försäljning: julgott m.m.företagshem
 • Träffa lokala företag
 • Prova på massage
 • Seminarium kring bl.a. teknik, hypnos
 • Brandkåren lär ut HLR
 • Vi bjuder på glögg och pepparkaka!
 • Café och mingel

 

Seminarier under dagen:

ABC områdets historia 14.30- 15.00

Skildring av ABC stadens historia.

Tekniken bakom 15.00- 15.30

Tekniken bakom LED lampor

Rörelse för hälsan kl. 16.00 – 16.30

Kinesisk filosofi möter modern vetenskap

Hypnos kl. 17.00 – 17.30

Ett sätt att komma i kontakt med ditt omedvetna.

Staden informerar kl. 17.30–18.00

Vad gör medborgarvärdarna?

 

 

Höstmöte

 

Den 12 november är ni välkomna på Höstmöte kl. 15.30 på Krossgatan 18. En viktig punkt på programmet är Stockholms Business Regions rapport om den nya strategiska inriktningen Vinsta företagsområde kommer att ha i framtiden. Magnus Thulin från Stockholm Business Region kommer att hålla i den punkten och svara på frågor.

 

Det är viktigt att så många som möjligt är med så vi vet vad ni tycker om den strategiska inriktningen för Vinsta. Anmäl er gärna så fort som möjligt så vi vet hur många som kommer.  

 

Ni kan läsa SBRs rapport i dokumentet nedan. 

 

Ser fram emot att träffa så många som möjligt den 12 november! 

 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (17. Bilaga 1_Strategisk inriktning för företagsomrÃ¥den (1).pdf)Strategisk inriktning för företagsområden 446 kB2015-10-19 15:01

Tänk vad det kan bli komplicerat ibland. Men eftersom jag är van vid att åtgärda fel eller misstolkningar vill jag bara meddela följande: Det finns ingen koppling mellan FP och VHV företagsgrupp. Men de är de enda som har agerat. FP har ett program från 2012 med Business Park E4 med mål 10 000 nya arbetsplatser pga. stadsdelens få arbetsplatser.

VHV Företagsgrupp har ett Gestaltningsprogram som nu ska växa fram och göra området ännu mer attraktivt för nya företag och möjligheter till företagsutveckling. För övrigt är det väldigt tomt. Men, jag har nu valt att lämna posten som vice ordförande i föreningen och återgå till att vara en vanlig ledamot för att markera att det inte finns en tillstymmelse till en politisk koppling - Lars-Åke Davidsson 

arbetsomrade johannelund 750x230

Trafikverket informerar  

Efter vårens och sommarens förberedande arbete är det officiell byggstart för Förbifart Stockholm i Vinsta, måndag 5 oktober.

Trafikverkets entreprenör Implenia kommer att sätta upp tillfälliga arbetsplatser vid Johannelunds tunnelbanestation och Förrådsgränd i anslutning till Skattegårdsvägen/Bergslagsvägen.

Byggbodar och ny gång- och räddningsväg

Inne på arbetsområdena kommer entreprenören att göra markarbeten och fälla träd den närmaste tiden. Byggbodar kommer att ställas upp och området kommer att stängslas in. I Johannelund kommer det byggas trappor och en hiss för att ersätta den gamla gångvägen från Coop till tunnelbanestationen. Från Lövstavägen ska det att anläggas en väg upp till tunnelbanestationen för räddningsfordon.

Träffa oss på Coop

Torsdag 29 oktober, klockan 14.00–17.00 kan du träffa oss och ställa frågor om Förbifart Stockholm och om bygget nära dig. Vid utgången till Coop har Trafikverket en informationsvägg där vi uppdaterar med aktuell information som berör Vinsta.

Nyföretagarcenter

 

LÄR DIG MER OM LÖSNINGAR PÅ MOMSPROBLEM

SPECIELLT ANPASSAT FÖR SMÅ/NYSTARTADE FÖRETAG

VAD: Kostnadsfritt informationsmöte/utbildningstillfälle

NÄR: Onsdagen den 21 oktober kl 17-18.30

VAR: Växthuset, Enspännarvägen 1 NACKA STRAND (vid stängd port ring 0708 413535 för portkod)

VILKA: Nya och/eller etablerade småföretagare samt rådgivare

med koppling till NyföretagarCentrum Region Stockholm

ANMÄLAN: mail till ”nyforetagarcentrum.se” senast 19 oktober eller telefon 0708413535

Som ett första inslag i en planerad serie av övergripande utbildnings- och informationsinsatser från nybildade NyföretagarCentrum Region Stockholm inbjuds du till ovanstående.

Momsupplevs som en svårgenomtränglig djungel av många småföretagare - och då inte minst av de som nyligen startat sin verksamhet. Det man inte vet eller kan skapar ofta oro eller rädsla och kan i värsta fall skapa problem gentemot t ex Skatteverket.

Men det behöver inte bli problem framhåller föredragshållaren Therese Walerholt, verksam inom området Indirekta skatter på revisionsbyrån Ernst & Young.

Vid mötet får du följa ett nystartat företag och de vanligaste momsfällor som ett nystartat företag går i.

-        När jag köper ett befintligt företag, är det moms på överlåtelsen?

-        Kan jag alltid dra av moms, även om den är felaktigt påförd?

-        Måste jag ha faktura på allt, räcker det med ett kvitto?

-        Jag har bara ingående moms och ingen utgående moms, har jag rätt att göra avdrag för den?

-        Spelar det någon roll om jag säljer varor eller tjänster och hur vet jag skillnaden mellan varor och tjänster?

-        Vad händer om jag inte har VAT-nr på mina kunder? Och hur vet jag att det är rätt VAT-nr?

Du får även möjlighet att ställa egna frågor och diskutera med andra företagare.

Vi planerar en enklare förtäring varför vi är tacksamma för anmälan om deltagande till mail ”nacka@nyforetagarcentrum.se ”senast 19 oktober 2015. Vid frågor ringer du 0708 413535, Kjell Eriksson

VÄLKOMMEN

NyföretagarCentrum Region Stockholm 

Tidning nr 3 webb 2015 1 1 Sida 1

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Tidning nr 3 webb 2015 (1) (1).pdf)Vinsta Vinner september 2015 4923 kB2015-10-06 13:05

Till  alla medlemmar i VHV företagsgrupp!

 

En del av er känner redan till ALEF, som har sitt huvudkontor i Vinsta. Kanske ni redan funderat på att stödja detta arbete för empowerment genom att ge grundkunskaper i läsning och skrivning till några av världens fattigaste. Nu kan ni under trevliga former få en mer grundlig information av vad ALEF är och hur ni som företag, föreningar eller privatpersoner kan stödja arbetet. Ni önskas välkomna till:

Magisk After Work med ALEF

Torsdagen den 1 oktober 2015

kl 17.30-19.00 på Den Gyldene Freden

Magiker: Robert Ace

Huvudrätt med ett glas vin, efterrätt och kaffe

för 300 kr (självkostnad)

 

Du får träffa ALEF:s grundare Hélène Boëthius och delar av ALEFs styrelse

över en bit mat. På programmet står lite underhålling samt en presentation av ALEF med bilder och filmklipp och möjlighet att ställa frågor.

OBS! Anmälan senast tisdag 22 september till Staffan Mörner.  

 

ALEF är en politiskt och religöst obunden ideell förening med 90-konto (Svensk insamlingskontroll). Just nu driver vi projekt i Togo, Benin, Kongo och Uganda, snart även i Kenya. Du kan läsa mer om ALEF på www.alef.org eller följa oss på facebook. Se också gärna den korta dokumentären om ALEF på Youtube: A Second Chance: ALEF supports mother tongue adult literacy in Benin and Togo.

Av världens 1 miljard allra fattigaste människor kan nära 800 miljoner inte läsa, skriva eller räkna. Två tredjedelar av dem är kvinnor.  Men det kostar bara 300 kronor att ge en av dessa människor helt nya förutsättningar för att själv förbättra sina villkor, som individ likaväl som gemensamt i familjen och lokalsamhället. Att lära sig läsa, skriva och räkna innebär bokstavligt talat en revolution i en människas liv, och på sikt för hela samhällen. Det är grunden för välstånd, demokrati och mänskliga rättigheter, liksom för jämställdhet, hälsa och miljö.

 

Att kunna läsa, skriva och räkna öppnar dörren till kunskap, information och utbildning, bättre inkomster, socialt engagemang och politisk delaktighet. Det lägger grunden för den kunskap och det självförtroende som krävs för att ta till vara sina intressen och rättigheter. Det stärker relationerna i familjen och lokalsamhället, och får till följd att även barnen, både pojkar och flickor, i högre utsträckning får gå i skolan. Ökad läskunnighet betyder också bättre hälsa och miljö när information och kunskap kan nå ut till allt fler.

 

ALEF samarbetar med lokala organisationer för att driva studiecirklar där vuxna, män och kvinnor, kan lära sig läsa, skriva och räkna. Det sker på det lokala språket och med utgångspunkt i lokala förutsättningar och problem, vilket skapar ett starkt engagemang bland deltagarna och därmed också leder till väldigt goda resultat.

 

Du kan naturligtvis stödja ALEF även om du är förhindrad att vara med den 1 oktober. Man kan t.ex. göra sina vanliga internetköp via Sponsorhuset som ger en liten återbäring till ALEF för varje inköp. Du kan också bli månadsgivare, eller ge ett engångsbelopp till pg 90 01 17-1 eller swisha till 123 900 21 71.

johannelunds infartsparkering 550x200

Från och med torsdag 1 oktober är Johannelunds infartsparkering stängd. Platsen blir etablerings- och byggarbetsplats åt Förbifart Stockholms entreprenör, Implenia.

Parkera här istället

P-hus Råcksta, mitt emot Jämtlandsgatan 58. P-husets ligger vägg i vägg med ingången till T-bana Råcksta. Från Johannelunds infartsparkering till P-hus Råcksta är det 3,1 km. Kostnadsfri biljett erhålls i biljettautomat med SL-Accesskort som har laddats med minst 30 dagars giltighetstid.

Åregaraget, nedersta plan (-3), Årevägen 12. P-huset ligger vid Vällingby City. Från Johannelunds infartsparkering till Åregaraget är det 1,5 km.Taxa: 20kr/dygn. Garaget har stängt alla nätter kl. 24.00-06.00.

Hitta alla infartsparkeringar i Stockholm

För mer information, Trafikkontoret, 08-508 27 200, trafikkontoret@​stockholm.se

VHV vill uppmärksamma företaget PP Polymer som har sin 30 års dag den 10 september. Den 15 augusti 2015 firade de även sin 18 års dag i Vinsta! Nedan kan ni läsa om hur ni kan vara med och fira deras stora dag!

10 september 2015 – PP Polymer 30 år!

Vi firar 30 år under 2015. Något vi vill uppmärksamma med en kunskapsdag, där vi bjudit in namnkunniga föredragshållare för att tillsammans med oss spegla den samlade kunskapen genom åren och vara framåtblickande. 
PP Polymer har sedan 1985 arbetat med en hållbar utveckling. Vi säkerställer miljö och hälsa. Vi jobbar med att öka kunskapen och minska riskerna med farliga kemiska ämnen.

Vi vänder oss till dig som har fokus på makro och mikro miljön. 

 • du som jobbar med byggmaterial och syntetiska material i produktion eller design. 
 • du som jobbar med inomhusluft, emissioner och luftkvalitet
 • du som jobbar med nya material, innovation inom gröna och mer hållbara produktlösningar.

 Du värnar om vår gemensamma miljö och vill påverka med vilka material du designar dina produkter, hur inomhusluftens kvalitet ser ut i vår boendemiljö såväl som i vår arbetsmiljö. Hur kemin hänger ihop med de val vi ständigt gör i våra verksamheter och våra liv.

 Dag: 10 september, torsdag

 Plats: Stockholms närskärgård, Artipelag. Buss till och från centrala Stockholm ingår.

 Tid: kl 9.00  - 21.00 (inkl middag)

 Våra affärsområden är:

 •  Inomhusmiljöanalyser – för att säkerställa inomhusluftens kvalitet såväl i bostaden som på jobbet
 • Materialanalyser – för att säkerställa kvaliteten i industrin, eliminera farliga ämnen och hjälpa industrin att välja rätt material 
 • Ta fram giftfria material – t ex Paxymer vårt halogenfria flamskyddssystem för polyolefinplaster 

 Analyser utförs i vårt eget laboratorium i Vinsta, av duktiga kemister/analytiker. Kunskap kring analysen, kunskap kring inomhusmiljön, hur människor mår o ofta reagerar på olika ämnen taget ur vår mångåriga erfarenhet är kärnan i vårt unika erbjudande sedan vi startade företaget 1985.

Program och mer information hittar du här: http://temadag.pppolymer.se/


Förbundet invigde  sina nya lokaler på Siktgatan 7 i Vinsta Företagsområde den 14 augusti.

En storslagen invigning som gästades av Sen delegation från Kina, diplomat från kinesiska ambassaden, Stadsdelsdirektören i Hässelby- Vällingby- Ulla Thorslund, VHV Företagsgrupp under ledning av Lars-Åke Davidsson, lokala politiker från stadsdelen samt kinesiska företagare.

Kinesiska Företagarförbundet kommer att jobba aktivt med seminarier och kurser för kinesiska och svenska företag. Stödja kinesiska investerare i deras intresse för Sverige och Stockholm.

De kommer också att aktivt delta i utvecklingen av Vinsta Företagsområde och bidra till områdets förbättring och utveckling.

VHV Företagsgrupp för Hässelby-Vällingby välkomnar förbundet till stadsdelen och ser dem som en intressant partner i ett intressant företagsområde.

Lars-Åke Davidsson

v.ordf VHV Företagsgrupp

Invigning klipperband

Go to top