År 2015 och 2016 har Stokab (Stockholms stads kabelaktiebolag) gjort stora investeringar genom att ansluta alla kommersiella fastigheter till sitt fibernät utan kostnad för fastighetsägarna. Det innebär att företagen får snabba och säkra IT-förbindelser. I de flesta fallen också till en lägre driftskostnad än tidigare. Stokab vill gärna komma i kontakt med företag som sett fördelar med fiberanslutningen. Den kanske har utvecklat affärerna i ditt företag? Den kanske har möjliggjort bättre information till kunderna? Interaktiva kontakter? Lägre kostnader genom nätkonferenser?

Stokab och vi i FGS vill att vi lär av varandra hur företagen kan utvecklas. Ni som vill vara med på detta kontakta gärna Håkan Rosander på FGS,info@fgs.nu, 070-577 7019

Go to top