Sommarhälsning till medlemmarna i Företagsgruppen VHV

Vänner,

Nu har jag varit ordförande för föreningen i ett år, och har under året haft förmånen att träffa många företagare, olika företrädare för Stadsdelen, flera engagerade fastighetsägare och många andra.

Vi går mot en efterlängtad sommar i en orolig tid i så många avseenden. Vi som arbetar med företagsföreningen i vårt företagsområde som sträcker sig från Råcksta i öster till Hässelby i Väster vill önska er alla en skön sommar och samtidigt skicka med några rader.

Förbifarten

Arbetet med förbifarten framskrider och vi kan alla ta del av aktuell information om vad som händer på trafikverket.se. Visst får man erkänna att det tar tid. Vi som ser det mesta ur ett företagarperspektiv skulle nog vilja fokusera på en snar invigning, men vi får ge oss till tåls.

Invigning av Nya Hässelby Torg

Under våren ha omdaningen av Hässelby Torg färdigställts. En högtidlig och innehållsrik invigning ägde rum i början av april. Man har gjort stora insatser för att göra torget och anslutningar till detsamma både öppnare, vackrare och säkrare. Grattis ni som bor och verkar på och runt Hässelby Torg.

Utmaningar i Vinsta

Vi har under året tillsammans med flera anda aktörer verkat för ett renare, tryggare och mer välkomnande Vinsta. Många insatser har gjorts. Vi ser flera positiva resultat, men är också väl medvetna om att det är en hel del kvar att jobba vidare med.

Årets företagare

På initiativ av, och i samarbete med Rotary Stockholm-Vällingby har företagsgruppen haft förmånen att tillsammans med representanter från Rotary, Stadsdelsförvaltningen och Fastighetsägaren Corem vara med att utse Årets småföretagare i Hässelby – Vällingby 2021. Vinnare blev Sigges Cykel AB och prisceremoni äger rum den 14 juni.

Feriearbetande ungdomar – Sommartorg 2022

Förra sommaren hade Företagsgruppen ett samarbete med Stadsdelsförvaltningen där man erbjöd 20 ungdomar att under en treveckorsperiod arbeta med olika uppgifter i Företags-gruppens regi. I år har vi fått förmånen att ta emot 60 ungdomar fördelade på tre 3-veckors-perioder. I arbetsuppgifterna ingår allt från protokollförda trygghetsvandringar med Tycktill-appen som ett av redskapen till studiebesök på olika företag. Ungdomarna kommer också besöka företag och privatpersoner i hela området för att lyssna in och sammanställa åsikter och önskemål om området. Man får också lära sig att formulera ett CV och mycket mer.

Tillsammans gör vi skillnad

I dagarna kommer en faktura på medlemsavgiften i Företagarföreningen dimpa ner i mailboxen. Det är min förhoppning att du som företagare även fortsättningsvis tror på ett samarbeta för ett bättre företagsklimat i hela vårt område. Jag vill rikta ett varmt tack till dig som läst dessa rader och ber dig att sprida informationen om föreningens verksamhet och uppdrag till andra företagare, liten som stor. Tillsammans gör vi skillnad.

Med önskan om en riktigt fin sommar!

Bästa hälsningar

Christian Minnhagen

Ordförande VHV Företagsgrupp

 

 

Go to top