Marie Engström som är ordförande för VHVs företagsgrupp och representanter från Grimsta skolan har blivit inbjudna av Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm för att prata om närsamhällets betydelse för goda skolresultat.

Här är en summering av det som diskuterades:

Att få fler elever att fullfölja sina studier, uppnå skolans kunskapsmål och få ett arbete är några av de viktigaste områdena för att Stockholm ska bli en socialt hållbar stad.  Vilken betydelse kan närsamhället ha för att skapa en skola där eleverna har lika möjligheter till goda studieresultat? Hur kan skolan och det civila samhället tillsammans verka för en socialt sammanhållen stad?  Vilka är nycklarna till framgång för en utvecklad lokal samverkan?

VHV och Grimsta skolan kommer att arbeta för att minska gapet mellan skolan och näringslivet för att utveckla vårt närsamhälle. 

Samverkan mellan skola och näringsliv

Go to top