Som vi tidigare meddelat  är sommartorget igång. Under sommaren genomför VHV Företagsgrupp en praktik/utbildning för 40 ungdomar i åldern 16-19 år i företagande och entreprenörskap. Det är en del och ett samarbete med och Stadsdelsförvaltningen Hässelby – Vällingby i staden ambitioner att ge ungdomar sommarjobb. De 40 ungdomarna är uppdelade i två grupper som arbetar tre veckor var med lön från Stockholms stad.

Ungdomarna får lär sig om hur det är att vara företagare i dagens samhälle genom att:

  • dels få utbildning /information hur man startat företag, skriver en CV, anställningsintervju m.m.
  • dels genom besök på företag inom VHV Företagsgrupp och funktioner inom Stadsdelen.
  • samt att genomföra enkäter bland företagare och privatpersoner som sammanställs, analyseras och presenteras för VHV Företagsgrupp styrelse, Stadsdelsledningen och Stockholm Business region.

Enkäterna till samhällsmedborgarna är den största enkäten som genomför i stadsdelen med över 1500 intervjuade personer. Där bl.a. frågor om säkerhet och kommunikation/dialog med Stadsdelen ställs.    

För att genomföra projektet anlitar VHV Företagsgrupp Kent M Andersson (som sitter med i VHV Styrelse). Till sin hjälp har Kent tre unga handledare (Malek, Tim och Axel).

Resultatet av sommarens arbete kommer att presenteras på Företagsgruppens hemsida i mitten av augusti.

”Ett stimulerande uppdrag med engagerade ungdomar” säger Kent  

Bengt Jansson, Ordförande i VHV Företagsgrupp

 
Go to top