För att stärka aktiviteterna i VHV Företagsgrupp har Styrelse beslutat att öka antalet resurser.

  • Linda Karlsson är ny kanslist och ansvara för att hantera mail/tele/post, hyra ut hörsalen på Krossgatan 18 (gratis för medlemmar) etc.
  • Bengt Spider Jansson som har ett uppdrag från Stadsdelsförvaltningen att stärka samarbetet med näringslivet i Hässelby/Vällingby/Vinsta. Han arbetar med medlemsaktiviteter såsom mässor trygghetsvandringar och samarbetet med Staden SdF/förvaltningar och bolag etc.
  • Kent M Andersson arbetar med styrelsearbetet, medlemshantering, hemsidan samt med valberedningen etc.

 

Tele och mailadresser till dessa hittar du under rubriken OM OSS/Kansli.

https://fgs.nu/vinsta-omoss/vinsta-kansliet

 

Marie Engström

Ordförande i VH Företagsgrupp

Go to top