Årsplanering 2016

 

Januari

 • Nätverkslunch torsdag 28 jan
 • Styrelsemöte VHV 14 januari
 • Redaktionsmöte tisdag 19 jan

 

Februari

 • Styrelsemöte FGS 3 feb 09:00 - 10:30
 • Styrelsemöte VHV onsdag 24 feb
 • Nr 1 Tidningen Västerort Vinner trycks fredag 26 feb  

 

Mars

 • Styrelsemöte FGS tisdag, 01 mars 09:00 - 10:30
 • Redaktionsmöte Västerort Vinner 2 mars
 • VHV årsstämma 30 mars 15.00 - 17.00

 

April

 • Styrelsemöte FGS onsdag, 13 april, 15:00 - 16:00
 • Årsmöte FGS onsdag, 13 april 2016, 16:30 - 18:00 
 • Nätverkslunch 14 april
 • Styrelsemöte VHV torsdag 21 april

 

Maj

 • Städdag
 • Bevakningsmöte med Rapid

 

Juni

 • Nr 2 Tidningen Västerort Vinner i juni onsdag (tryck) utdelning 3 juni
 • Styrelsemöte VHV torsdag 9 juni
 • Redaktionsmöte Västerort Vinner 1 juni onsdag

 

Juli

 • Almedalsveckan (första veckan i juli)
 • Semester

 

Augusti

 • Redaktionsmöte Västerort Vinner uppföljning torsdag den 18
 • Styrelsemöte 24 augusti

 

September

 • Nätverkslunch 8 september
 • Nr 3 Tidningen Västerort Vinner måndag 26 tryck (utdelning 28 onsdag)
 • Styrelsemöte VHV onsdag 21 september

 

Oktober

 • Redaktionsmöte 5 onsdag
 • Höstmöte/medlemsmöte tisdag 25 oktober
 • Trygghetsvandring i Vinsta med staden
 • Höstmöte med FGS

 

November

 • Mässa/ Marknad onsdag 23 nov
 • Verksamhetsplanering 2017 revidering 2016 onsdag den 30 nov
 • Bevakningsmöte med Rapid

 

December

 • Nr 4 Tidningen Västerort Vinner 1 december
 • Budget 2017 torsdag 1 december
 • Jul Pub 8 december
 • Styrelsemöte VHV onsdag 16 dec
 • Jullunch för medlemsföretag på SBRD
 • (stadens näringslivsbolag, Stockholm Business Region Development)

 

Övrigt

 • Politiker möten, Informationsmöten, Förbifartsmöten m.m.
 • Fastighetsägarmöten och Gestaltningsprogram
 • Näringslivsråd
Go to top