Ett Gott Nytt och Fredligt 2023!

Ännu ett år av svåra utmaningar har nu gått. Knappt hade vi lagt den allvarligaste krisen med covid bakom oss, så startades ett fasansfullt krig i vår närhet. Vi har sedan sett hur den ekonomiska utvecklingen påverkar oss både på det privata planet, och som företagare.

Som det ser ut just nu lär alla dessa utmaningar följa oss under 2023.

Trots allt det svåra ser vi också en del positiva signaler från både företag och privatpersoner i vår del av Stockholm. Våra områden uppfattas tex i det stora hela som tryggare än tidigare enligt en undersökning.

Vi har under året intensifierat vårt samarbete med både Stadsdelsförvaltningen i Hässelby - Vällingby och Stockholms Business Region och dialogen med våra aktiva och långsiktiga fastighetsägare har stärkts.

Som vi tidigare skrivit om, hade vi under sommaren ett 60-tal ungdomar som arbetade i Företagsgruppens regi i samarbete med Stadsdelsförvaltningen. Det var en uppföljning av ett lyckat projekt sommaren 2021, om då i mindre skala. Arbetet med utveckling av projektet fortgår, och det finns signaler på att detta eventuellt kan genomföras både hos oss och i flera andra stadsdelar i Stockholm under 2023.

Arbetet med förbifarten fortgår vilket ni kan läsa mer om på Trafikverkets hemsida.

Vi ser att information och dialog är allt viktigare för alla företag i vårt område. Vi i föreningen kommer fortsätta arbetet med detta under 2023.

Glädjande nog kan vi ses redan den 20 januari för en Företagsdialog i Vällingby. Det är Stockholms Stad som bjuder in, och där finns möjlighet att lyssna till och samtala med representanter från bl.a. Hässelby - Vällingby Stadsdelsförvaltning, Stockholm Business Region, Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, Trafikkontoret samt Företagsgruppen VHV och Företagsgrupperna Stockholm. Självklart finns det också tid att samtala och nätverka med lokala företagsgrannar. Missa inte att anmäla dig till detta viktiga och intressanta tillfälle till information och dialog. Fredag den 20 januari 2023, kl. 09.00 - ca 11.00 på O'Learys på Vällingby Torg.

Se separat inbjudan på Hemsidan och i tidigare mail för mer information och OSA.

Med dessa rader vill jag tillsammans med övriga i styrelsen tacka för I år och önska er alla ett Gott Nytt och Fredligt 2023.

 

Christian Minnhagen 

Ordförande VHV Företagsgrupp

Go to top