Vi vill påminna om erbjudandet att bli språkmentor. Där du kan dela med dig av dina erfarenheter för att en nyanländ skall komma närmare jobbmarknaden. Gör en mycket viktig och värdefull insats.

Du hittar mer information i foldern nedan.

VHV Styrelse

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (FORETAGStockholmsmentor-digit alt-språkprogram-VBY210505.pdf)Språkmentor 397 kB2021-10-03 10:09
Go to top