Här kommer slutrapporten från årets Sommartorg som är ett samarbete mellan VHV Företagarföreningen och Sdf Hässelby- Vällingby. Ett 60 tal ungdomar i åldern 15-18 år har arbetat åt företagsgruppen. 

Arbetet var en del av Stockholms Stad feriearbete Sommartorget med inriktning mot Företagande och Ung Företagsamhet.  Arbetsuppgifterna har bestått av att:

 • genomföra företagsenkäter,
 • genomföra medborgarenkäter,
  • presentera resultatet i en rapport till VHV Företagsgrupp och Företagsgrupperna Stockholm,
  • delge (presentera) materialet för Stadsdelsförvaltning Hässelby-Vällingby och Stockholm Business Region.
 • vara områdesvärde på torg inom stadsdelen,
 • ge förbättringsförslag och utvecklingsförslag till företagarna i området,
 • ge förslag på utveckling av alla offentliga rum inom stadsdelen,
 • ge konkreta förslag av utveckling av VHV Företagsgrupps hemsida,
 • göra studiebesök på företag och på jobbtorget,
 • lära sig vad det innebär att arbete såsom komma i tid, genomföra ålagda uppgifter, sammanställa material och presentera resultat inför grupp etc.
 • rapportera (skadegörelse/klotter m.m.) i Stockholms Stads TyckTill app,
 • Genomfört presentation och efterföljande inom:
  • bildande och driva företag,
  • CV skrivning och personlig brev,
  • mentorskap,
  • demokrati,
  • ungt företagande och entreprenörskap
 • deltagit vid ett Almedalsseminarium (via Zoom) med efterföljande diskussion
 • genomfört besök på Stockholms Stads Medeltidsmuseum och Hässelby Museum.

Sommartorget har varit en stor succé och vi hoppas kunna genomföra den även nästa år. Vi vill också passa på att tacka alla de företag som ställt upp på studiebesök och svarat på enkäterna.

Hela slutrapporten hittar du i bilagd fil och en Powerpoint presentation hittar du på VHV:s hemsidan (längst ned).  

 

Christian Minnhagen, Ordförande i VHV Företagsgrupp

Kent M Andersson, Ordförande i Företagsgrupperna Stockholm (FGS)

 

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Slutrapport Sommartorget 2022.pdf)Sommartorget 2022 slutrapportSommartorget 2022 slutrapport1567 kB2022-08-29 13:41
Go to top