Medlemsansökan

Medlemsavgift för alla 100 kr / år

Serviceavgift: 1 anställd: avgift 500 kr
Serviceavgift: 2-19 anställda: avgift 1 000 kr
Serviceavgift: 20-49 anställda: avgift 1 500 kr
Serviceavgift: >50 anställda: avgift 2 000 kr

Skyltavgift 1 500 kr
Uppsättning av tre skyltar (engångsavgift) 1 600 kr

Fastighetsägare:
1 st fastighet 2 400 kr
Flera fastigheter 4 900 kr

Om du har frågor kontakta gärna någon i vår styrelse.

 

OBSERVERA

När ni sänder in formuläret enligt nedan anmäler ni er som medlemmar och accepterar att vi fakturerar medlemsavgift enligt våra medlemsavgifter.

Fält med blå ram är obligatoriska och fält med blå text går att klicka på för mer information.

 

 

Hur används informationen?

De uppgifter som registreras i vårt medlemsregister används för att skicka information från föreningen. Information kan också skickas från vår paraplyorganisation, Företagsgrupperna Stockholm (FGS) där vår förening är medlem och från Stockholms stads näringslivskontor, Invest Stockholm. Vanligen gäller våra utskick mötesinbjudningar, nyheter och behandling av företagsfrågor. Inom respektive företagsgrupp kan det också förekomma information och reklamutskick från en medlem till övriga medlemmar.

Vi ber er att ange en info-mailadress till företaget.

Ändringar, som ni senare önskar göra i registret, skickas till respektive förenings kansli. De uppgifter som finns registrerade kan ses på hemsidan under MEDLEMMAR.

 

Go to top