Stockholms stad beslutade i sin senaste Översiktsplan från år 2018 att tio verksamhetsområden i staden skall vara reserverade för företag och andra verksamheter, inte bostäder. Nu har staden planerat att bygga bostäder i två av dessa områden vilket innebär att befintliga företag kan tvingas flytta. Sådan är lagen. Blir de boende störda får företagen flytta. Många företagare har nu blivit mycket oroliga och undrar om man kan lita på vad staden har beslutat.

Vi har också upplevt att information från staden, angående t ex kommande gatuarbeten i våra företagsområden, saknas, vilket har förorsakat problem för leveranser och kunder till företagen.

Med anledning av detta har vi skrivit ett brev till finansborgarrådet Anna König Jerlmyr eftersom hon också är högste ansvarige politiker för näringslivet i Stockholm. 

Brevet bifogas detta mejl.

Hälsningar

Håkan Rosander

 

 

Go to top