Kontakta vår verksamhetsansvarig

Verksamheten styrs av ett kansli som leder idéarbetet, verksamhetsutveckling samt en styrelse som beslutar om företagsgruppens inriktning. 

Välkommen att höra av dig till:

Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden

Verksamhetschef: Leif Nilsson

Postadress: c/o Övre Kungsholmens Företagarförening, Box 121 81, 102 25 Stockholm

Telefon: 070-856 04 73

E-post: leif@hornsberg.se

Hemsida: www.fgs.nu/norradjurgardsstaden

Go to top