Inbjudan till lunchmöte med Företagsgruppen

 

Historik

När den första flottbron från Hornstull till Liljeholmen anlades 1669 var trakten kring Liljeholmen rena vildmarken. Uppförandet av Stora Katrinebergs gård vid mitten av 1700-talet markerar övergången till en tid av uppodling och bosättning i området.

Här fanns en gång Liljeholmens Stearinfabrik. I den närbelägna Vinterviken fanns Nobels Industrier. Än i dag finns många spränggropar kvar, där provskjutningar med dynamit gjordes.

Efter invigningen av järnvägssträckan Södertälje - Liljeholmen 1860 förvandlades den lantliga idyllen snabbt till Stockholms första industriförort - en epok som kom att bestå i ca 100 år innan Liljeholmen på 1960-talet började bebyggas med bostads- och kontorsområden.

 

Utveckling

Liljeholmen har de senaste ca 15 åren genomgått en mycket stor omvandling. Vin & Sprits produktionsanläggning och huvudkontor har rivits och ersatts av moderna och attraktiva bostäder vid Liljeholmskajen i Årstadal. När Liljeholmskajen är fullt utbyggd finns här 4.000 bostäder och ca 10.000 personer.

Liljeholmstorget har blivit en av stadens viktigaste knutpunkter för kollektivtrafik. 

I Marievik har industri och grosshandel ersatts av ett stort antal tjänsteföretag, varav ett flertal spetsföretag. Här finns ca 8.000 arbetsplatser. I hela Liljeholmen finns ca 14.000 arbetsplatser.

Liljeholmen ligger även i direkt anslutning till Essingeleden och Södra Länken.

Närheten till innerstaden är ett faktum. På gångavstånd över Liljeholmsbron ligger Hornstull och även på den nya Årstabron går eller cyklar man till Södermalm. Ändå ligger Liljeholmen i direkt närhet till vatten, natur och rekreation.

 

Go to top