Verksamhet

Företagsgruppen Liljeholmen är en aktiv företagsgrupp som inom en rad områden arbetar för att utveckla Liljeholmen till ett attraktivt område.
Exempel på intresseområden är stadsplanefrågor, trafik och parkering, fysisk miljö, säkerhet, närservice och goda kollektivtrafikförbindelser.

Syfte & Mål

Företagsgruppens syfte är att inom sitt område tillvarata sina medlemmars intressen. Företagsgruppen Liljeholmens huvuduppgift är:

  • att utveckla goda förutsättningar för företag inom Liljeholmsområdet

  • att förmedla servicetjänster av främst ekonomisk art

  • att vara gemensam kontakt med Stockholms stad och andra myndigheter

  • att inom området etablera utbyte medlemmarna emellan vad gäller service, tjänster, information, erfarenhet och kunnande

  • att i ovanstående frågor hålla kontakt med sambands- och serviceorganet Företagsgrupperna i Stor-Stockholm (FGS).

Go to top