Stort Tack till alla som medverkade vid Företagsgruppen Liljeholmens årsmöte. Här finner du pågående planprojekt för Liljeholmen som presenterades vid årsmötet den 21 april hos Danske Bank.

 

ladda ned guide

Nytt presentationsmaterial för Företagsgruppen Liljeholmen finner du här.

 

Enklare och säkrare gång- och cykelpassage i Marievik

En av de frågor som Företagsgruppen i Liljeholmen drivit under en längre tid är säkrare gång- och cykelpassage i Marievik.

Trafikkontorets pressmeddelande

Den här veckan startar vi arbetet med att höja säkerheten och förbättra framkomligheten vid korsningen mellan Marievik och Liljeholmen. Det ska bli enklare och smidigare för gående och cyklister att passera den hårt trafikerade korsningen på ett trafiksäkert sätt.


Korsningen mellan Marievik och Liljeholmen över Södertäljevägen är en av Sveriges mest trafikerade korsningar med både motortrafik, spårtrafik, cyklister och gående. Många trafikanter upplever att passagen är otrygg. I rusningstrafik är trafiksituationen särskilt ansträngd för de som går och cyklar, då Södertäljevägen också är ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län.

– Vi ber om förståelse för att det kan bli trångt vid passagen medan arbetena pågår, säger Christina Bengtsson som är projektledare. Under denna vecka kommer vi att börja att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten vid korsningen med ett antal åtgärder: 

  • Gångfållorna över järnvägsspåret tas bort.
  • Ny bredare trappa byggs från Årstaängsvägen mot Liljeholmen.
  • Mer plats för gående vid trafikljuset och bredare passage över vägen, då ett av två körfält för bilar tas bort på Södertäljevägens påfart till Liljeholmsbron.
  • Ny påfart för gående och cyklister från Marievik till gång- och cykelstråket mot Södermalm.
  • Cykelbanan separeras från gångbanan.
  • Busshållsplatsen får en bättre utformning.
  • Ny belysning för att skapa ökad trygghet och trivsel.

Arbetet kommer att vara klart under hösten 2016.
Du kan följa arbetet på www.stockholm.se/marievik


Mer information: Kontaktperson: Christina Bengtsson, projektledare på trafikkontoret, Stockholms stad Telefon: 08-508 263 67 E-post: christina.bengtsson@stockholm.se
Pressjour: 08-508 262 82

 

Bilagor:
FilBeskrivningFilstorlekSenast ändrad
Ladda ner den här filen (Södertäljevägen_Marievik_FAQ_160415_slutlig.docx)Södertäljevägen_Marievik_FAQ_160415_slutlig.docx 16 kB2016-04-19 10:35
Ladda ner den här filen (Karta_liljeholmen_web.png)Karta_liljeholmen_web.pngSäkrare gång- och cykelpassage668 kB2016-04-19 10:34
Go to top