VHV vill uppmärksamma företaget PP Polymer som har sin 30 års dag den 10 september. Den 15 augusti 2015 firade de även sin 18 års dag i Vinsta! Nedan kan ni läsa om hur ni kan vara med och fira deras stora dag!

10 september 2015 – PP Polymer 30 år!

Vi firar 30 år under 2015. Något vi vill uppmärksamma med en kunskapsdag, där vi bjudit in namnkunniga föredragshållare för att tillsammans med oss spegla den samlade kunskapen genom åren och vara framåtblickande. 
PP Polymer har sedan 1985 arbetat med en hållbar utveckling. Vi säkerställer miljö och hälsa. Vi jobbar med att öka kunskapen och minska riskerna med farliga kemiska ämnen.

Vi vänder oss till dig som har fokus på makro och mikro miljön. 

  • du som jobbar med byggmaterial och syntetiska material i produktion eller design. 
  • du som jobbar med inomhusluft, emissioner och luftkvalitet
  • du som jobbar med nya material, innovation inom gröna och mer hållbara produktlösningar.

 Du värnar om vår gemensamma miljö och vill påverka med vilka material du designar dina produkter, hur inomhusluftens kvalitet ser ut i vår boendemiljö såväl som i vår arbetsmiljö. Hur kemin hänger ihop med de val vi ständigt gör i våra verksamheter och våra liv.

 Dag: 10 september, torsdag

 Plats: Stockholms närskärgård, Artipelag. Buss till och från centrala Stockholm ingår.

 Tid: kl 9.00  - 21.00 (inkl middag)

 Våra affärsområden är:

  •  Inomhusmiljöanalyser – för att säkerställa inomhusluftens kvalitet såväl i bostaden som på jobbet
  • Materialanalyser – för att säkerställa kvaliteten i industrin, eliminera farliga ämnen och hjälpa industrin att välja rätt material 
  • Ta fram giftfria material – t ex Paxymer vårt halogenfria flamskyddssystem för polyolefinplaster 

 Analyser utförs i vårt eget laboratorium i Vinsta, av duktiga kemister/analytiker. Kunskap kring analysen, kunskap kring inomhusmiljön, hur människor mår o ofta reagerar på olika ämnen taget ur vår mångåriga erfarenhet är kärnan i vårt unika erbjudande sedan vi startade företaget 1985.

Program och mer information hittar du här: http://temadag.pppolymer.se/


Go to top