Nyföretagarcenter

 

LÄR DIG MER OM LÖSNINGAR PÅ MOMSPROBLEM

SPECIELLT ANPASSAT FÖR SMÅ/NYSTARTADE FÖRETAG

VAD: Kostnadsfritt informationsmöte/utbildningstillfälle

NÄR: Onsdagen den 21 oktober kl 17-18.30

VAR: Växthuset, Enspännarvägen 1 NACKA STRAND (vid stängd port ring 0708 413535 för portkod)

VILKA: Nya och/eller etablerade småföretagare samt rådgivare

med koppling till NyföretagarCentrum Region Stockholm

ANMÄLAN: mail till ”nyforetagarcentrum.se” senast 19 oktober eller telefon 0708413535

Som ett första inslag i en planerad serie av övergripande utbildnings- och informationsinsatser från nybildade NyföretagarCentrum Region Stockholm inbjuds du till ovanstående.

Momsupplevs som en svårgenomtränglig djungel av många småföretagare - och då inte minst av de som nyligen startat sin verksamhet. Det man inte vet eller kan skapar ofta oro eller rädsla och kan i värsta fall skapa problem gentemot t ex Skatteverket.

Men det behöver inte bli problem framhåller föredragshållaren Therese Walerholt, verksam inom området Indirekta skatter på revisionsbyrån Ernst & Young.

Vid mötet får du följa ett nystartat företag och de vanligaste momsfällor som ett nystartat företag går i.

-        När jag köper ett befintligt företag, är det moms på överlåtelsen?

-        Kan jag alltid dra av moms, även om den är felaktigt påförd?

-        Måste jag ha faktura på allt, räcker det med ett kvitto?

-        Jag har bara ingående moms och ingen utgående moms, har jag rätt att göra avdrag för den?

-        Spelar det någon roll om jag säljer varor eller tjänster och hur vet jag skillnaden mellan varor och tjänster?

-        Vad händer om jag inte har VAT-nr på mina kunder? Och hur vet jag att det är rätt VAT-nr?

Du får även möjlighet att ställa egna frågor och diskutera med andra företagare.

Vi planerar en enklare förtäring varför vi är tacksamma för anmälan om deltagande till mail ”nacka@nyforetagarcentrum.se ”senast 19 oktober 2015. Vid frågor ringer du 0708 413535, Kjell Eriksson

VÄLKOMMEN

NyföretagarCentrum Region Stockholm 

Go to top