Tänk vad det kan bli komplicerat ibland. Men eftersom jag är van vid att åtgärda fel eller misstolkningar vill jag bara meddela följande: Det finns ingen koppling mellan FP och VHV företagsgrupp. Men de är de enda som har agerat. FP har ett program från 2012 med Business Park E4 med mål 10 000 nya arbetsplatser pga. stadsdelens få arbetsplatser.

VHV Företagsgrupp har ett Gestaltningsprogram som nu ska växa fram och göra området ännu mer attraktivt för nya företag och möjligheter till företagsutveckling. För övrigt är det väldigt tomt. Men, jag har nu valt att lämna posten som vice ordförande i föreningen och återgå till att vara en vanlig ledamot för att markera att det inte finns en tillstymmelse till en politisk koppling - Lars-Åke Davidsson 

Go to top