Vad innebär ett medlemskap?

Du sparar tid och resurser eftersom företagsgruppen engagerar sig i viktiga frågeställningar som det enskilda företaget sällan har varken tid eller resurser till, tex infrastrukturfrågor, områdets gestaltning, p-platser, närservice eller andra förutsättningar för ett bra fungerande näringsliv.

Som medlem får du tillgång till bla:

  • (förmån)
  • (förmån)
  • (förmån)

Vill du ha mer information eller har du idéer om verksamheten, kontakta styrelsen eller kansliet!

Bli Medlem!

Go to top