Högdalsgruppens företagsgrupp

Högdalsgruppen är en sammanslutning av företag verksamma i Högdalens företagsområde. Vi har funnits sedan 1977 och har under alla dessa år framgångsrikt varit delaktiga i påverkan och utveckling av Högdalens Industriområde. Vi arbetar med uppgifter och nätverksaktiviteter som främjar den gemensamma utvecklingen av våra medlemmars intressen och verksamheter inom:

  • Infrastrukturplanering
  • Näringslivsfrågor
  • Miljö- och kvalitetsfrågor
  • Trygghet och säkerhet
  • Affärs- och verksamhetsutveckling

 

Genom vårt samarbete så stärker vi våra medlemmars möjligheter att trivas och utvecklas inom Högdalens företagsområde. Inom vårt företagsområde finns ca 200 olika företag verksamma inom följande sektorer:

  • Tillverkning
  • Service
  • Handel

Dagens menyer


Erbjudanden från/till Högdalens företagare

Ramavtal för bevakning klart
klicka här....

KYAAB ger 20% på webbaserad energiövervakning läs mer...

Vill ni lägga in erbjudande klicka här....

Styrelsen informerar

Vi har fått ett utkast till protokoll från stadsdelsnämndens möte hos oss men kan inte publicera det förrän det är godkänt av behörig på nämnden! Bernte har träffat flera av "dom som bestämmer" och gjort "snygghetsvandring". Vi får åtgärder på gator och parker till våren (när snön är borta). Våra politikers (VPK & MP) intresse för oss gick upp i rök- var är dom?

Miljöteknik i Högdalen

Stockholms Stad har i handlingsplanen Vision Söderort 2030 pekat ut Högdalens Industriområde som en lämplig plats för att skapa ett centrum för miljö- och energiteknik.

De initiala idéerna handlar om skapande av nya arbetsplatser genom etablering av en företagspark och ett internationellt kunskapscenter för energi-, avfall- och återvinningsindustri. I visionen ingår ett avancerat FoU-center som förvaltas gemensamt av akademin och industrin och upplåts åt forskning och tester av framtidens tekniker. En omfattande miljöupprustning av området ingår också i utvecklingsplanen.

Läs mer om miljö- och energiteknik i Högdalens industriområde.

Go to top