Högdalsgruppens företagsgrupp

Högdalsgruppen är en sammanslutning av företag verksamma i Högdalens företagsområde. Vi har funnits sedan 1977 och har under alla dessa år framgångsrikt varit delaktiga i påverkan och utveckling av Högdalens Industriområde. Vi arbetar med uppgifter och nätverksaktiviteter som främjar den gemensamma utvecklingen av våra medlemmars intressen och verksamheter inom:

  • Infrastrukturplanering
  • Näringslivsfrågor
  • Miljö- och kvalitetsfrågor
  • Trygghet och säkerhet
  • Affärs- och verksamhetsutveckling

 

Genom vårt samarbete så stärker vi våra medlemmars möjligheter att trivas och utvecklas inom Högdalens företagsområde. Inom vårt företagsområde finns ca 200 olika företag verksamma inom följande sektorer:

  • Tillverkning
  • Service
  • Handel

Dagens menyer


Ordförande har ordet

Det är mycket som händer just nu i företagsgruppen! Nedan kommer vi kontinuerligt uppdatera vad styrelsen och våra medlemmar arbetar med.
Den senaste tiden har jag Bernt er ordförande dragit igång fyra projekt för att förhoppningsvis göra Högdalen mer attraktivt för nuvarande och potentiella företag i vårt område.

1. Trafikgruppen kommer att arbeta med bland annat snöröjning, fart hastighet och parkerings frågor. De som ingår i gruppen är: Niclas Åkerlund Fortum styrelseledamot, Kjell Hellman Sita styrelseledamot, Katarina Oxing Bedsab sekreterare, Christiana Pettersson Combilack kassör.

2. Tyvärr så har vi haft problem med att obehöriga sätter upp campingläger i området vilket har lett till en skräpig och otrygg tillvaro. För att få ordning på problemet ska Håkan Karlsson från Högdalens Bilskadecenter undersöka vad som går att göra för att få bort de obehöriga campinggästerna.

3. Vi har även tillsatt en säkerhetsgrupp som ska ta reda på vad vi kan hjälpa RAPID med för att få ett fungerande samarbete. Pierre Ekman från Ekmans Ståldörrar är ansvarig för detta.

4. Alexander Engström ska hjälpa mig Bernte att få ut våra budskap/berätta vad vi gör samt göra reklam för våra medlemmar på vår fina Hemsida.
Målet är att underlätta för dig som medlem att ta del av information som berör oss i hela Stockholm men framförallt information och erbjudanden som finns här i Högdalen. Dessutom kommer det bli lättare med kommunikationen mellan företagen i området. Vilket förhoppningsvis utmynnar i att våra medlemmar kan ta del av varandras varor och tjänster.

Så nu är det upp till oss alla att utnyttja den här resursen vi nu har fått!

Erbjudanden från/till Högdalens företagare

Ramavtal för bevakning klart
klicka här....

KYAAB ger 20% på webbaserad energiövervakning läs mer...

Vill ni lägga in erbjudande klicka här....

Styrelsen informerar

Vi har fått ett utkast till protokoll från stadsdelsnämndens möte hos oss men kan inte publicera det förrän det är godkänt av behörig på nämnden! Bernte har träffat flera av "dom som bestämmer" och gjort "snygghetsvandring". Vi får åtgärder på gator och parker till våren (när snön är borta). Våra politikers (VPK & MP) intresse för oss gick upp i rök- var är dom?

Miljöteknik i Högdalen

Stockholms Stad har i handlingsplanen Vision Söderort 2030 pekat ut Högdalens Industriområde som en lämplig plats för att skapa ett centrum för miljö- och energiteknik.

De initiala idéerna handlar om skapande av nya arbetsplatser genom etablering av en företagspark och ett internationellt kunskapscenter för energi-, avfall- och återvinningsindustri. I visionen ingår ett avancerat FoU-center som förvaltas gemensamt av akademin och industrin och upplåts åt forskning och tester av framtidens tekniker. En omfattande miljöupprustning av området ingår också i utvecklingsplanen.

Läs mer om miljö- och energiteknik i Högdalens industriområde.

Go to top