16 oktober bild

Stockholms Stad har i handlingsplanen Vision Söderort 2030 pekat ut Högdalens företagsområde som en lämplig plats för att skapa ett centrum för miljö- och energiteknik. De initiala idéerna handlar om skapande av nya arbetsplatser genom etablering av en företagspark och ett internationellt kunskapscenter för energi-, avfall- och återvinningsindustri. I visionen ingår ett avancerat FoU-center som förvaltas gemensamt av akademin och industrin och upplåts åt forskning och tester av framtidens tekniker. En omfattande miljöupprustning av området ingår också i utvecklingsplanen. Stockholms stad har utnämnt området till stadens viktigaste tekniska försörjningsområde

Läs mer om miljö- och energiteknik i Högdalens industriområde.

Go to top