Steven Apelgren, den ständige entreprenören.

Steven Apelgren kom till Högdalen för ungefär 25 år sedan. På den tiden hyrde han en lokal på Harpsundsvägen och arbetade med att bygga demoanläggningar för olika bilstereomärken, som Clarion och GM, tillsammans med ca 10 anställda.  Han fortsatte sedan att arbeta med olika tekniklösningar och startade samarbeten med bland andra KTH, Danderyds Sjukhus, Ericsson och Stockholmsoperan. Via olika uppdrag för Ericsson startade Steven så småningom företaget Argo som arbetade med att bygga basstationer och sätta upp telenät runt hela världen. Näten byggdes bland annat i Ryssland, Sydamerika, USA och Västindien, även om basen för företaget hela tiden låg i Högdalen. Argo blev sedan uppköpta av Flextronic, som Steven fortsatte jobba för i ytterligare tre år, hitta mer detaljerad information på denna sida.

När Steven så en dag kom hem efter ett längre uppdrag i Haiti, kände inte barnen längre igen honom. Så han bestämde sig för att starta upp någonting på hemmaplan, och började fundera på olika idéer för vad hans nya affärsverksamhet skulle kunna vara. På en resa till Frankrike märkte han att majoriteten av de franska poolägarna hade täckt sina pooler med glastak, både för att skydda poolerna från smuts och skräp, men även för att förlänga badsäsongen. Något han definitivt tyckte kunde behövas hemma i Sverige, där badsäsongen är kort till att börja med. Sagt och gjort, Steven pratade med tillverkaren för taken och köpte med sig ett tak hem och tog även hand om agenturen för pooltaken i Sverige.

På grund av den säsongsbetonade marknaden för pooler, har Steven fortsatt driva Argo och även andra kommersiella projekt parallellt med Pooltorget. Bland annat olika slags miljö- och energitekniker kopplat till poolanläggningarna och även olika bygg- och fastighetsprojekt.

Steven äger två fastigheter i Högdalens industriområde som ligger bredvid varandra mitt på Stallarholmsvägen. I början av 2013 hyrde Steven ut delar av sin fastighet på Stallarholmsvägen 49 till Stockholms stad, och dessa lokaler är nu hemvist för Högdalsgruppen och projektkontor för olika satsningar och projekt som rör området. Steven är som ovan nämnts intresserad av olika slags energilösningar och kommer tillsammans med Stockholm Cleantech och olika teknikbolag att utveckla fastigheten på Stallarholmsvägen som ett pilotprojekt för miljötekniklösningar i industrifastigheter.

Företagarprofiler i Högdalen

Dagens menyer


Ordförande har ordet

Det är mycket som händer just nu i företagsgruppen! Nedan kommer vi kontinuerligt uppdatera vad styrelsen och våra medlemmar arbetar med.
Den senaste tiden har jag Bernt er ordförande dragit igång fyra projekt för att förhoppningsvis göra Högdalen mer attraktivt för nuvarande och potentiella företag i vårt område.

1. Trafikgruppen kommer att arbeta med bland annat snöröjning, fart hastighet och parkerings frågor. De som ingår i gruppen är: Niclas Åkerlund Fortum styrelseledamot, Kjell Hellman Sita styrelseledamot, Katarina Oxing Bedsab sekreterare, Christiana Pettersson Combilack kassör.

2. Tyvärr så har vi haft problem med att obehöriga sätter upp campingläger i området vilket har lett till en skräpig och otrygg tillvaro. För att få ordning på problemet ska Håkan Karlsson från Högdalens Bilskadecenter undersöka vad som går att göra för att få bort de obehöriga campinggästerna.

3. Vi har även tillsatt en säkerhetsgrupp som ska ta reda på vad vi kan hjälpa RAPID med för att få ett fungerande samarbete. Pierre Ekman från Ekmans Ståldörrar är ansvarig för detta.

4. Alexander Engström ska hjälpa mig Bernte att få ut våra budskap/berätta vad vi gör samt göra reklam för våra medlemmar på vår fina Hemsida.
Målet är att underlätta för dig som medlem att ta del av information som berör oss i hela Stockholm men framförallt information och erbjudanden som finns här i Högdalen. Dessutom kommer det bli lättare med kommunikationen mellan företagen i området. Vilket förhoppningsvis utmynnar i att våra medlemmar kan ta del av varandras varor och tjänster.

Så nu är det upp till oss alla att utnyttja den här resursen vi nu har fått!

Erbjudanden från/till Högdalens företagare

Ramavtal för bevakning klart
klicka här....

KYAAB ger 20% på webbaserad energiövervakning läs mer...

Vill ni lägga in erbjudande klicka här....

Styrelsen informerar

Vi har fått ett utkast till protokoll från stadsdelsnämndens möte hos oss men kan inte publicera det förrän det är godkänt av behörig på nämnden! Bernte har träffat flera av "dom som bestämmer" och gjort "snygghetsvandring". Vi får åtgärder på gator och parker till våren (när snön är borta). Våra politikers (VPK & MP) intresse för oss gick upp i rök- var är dom?

Go to top