På företagarföreningens utvecklingsmöte med Stockholm Stad den 26 januari bildades en arbetsgrupp för att sammanställa en åtgärdsplan för trafikproblem i Högdalens industriområde. Arbetsgruppen har nu kommit fram till ett förslag som ska presenteras för trafikkontoret. Förslag på åtgärder är följande (se även karta nedan):

1. Införa en generell hastighetsbegränsning på 40 km/h i hela området. Idag kör alla för fort.

2. I korsningen Harpsundsvägen/Stallarholmsvägen ska en rondell byggas. Istället för parken kring samma korsning ska det istället finnas parkeringsmöjligheter som på vintern kan användas för snöupplag. Företagen har tillsammans med staden betalat för träden?

3. Vid Kvicksundvägen/Stallarholmsvägen behövs en stoppskylt. Företräde för trafiken från Kvicksundsvägen.

4. Ta bort stoppförbud på Stallarholmsvägen mellan Harpsundsvägen och Kvicksundsvägen.

5. Vid korvkiosken ”Vikingen” på Harpsundsvägen behövs en parkeringsficka för ca 4-5 bilar. Det är även här brevlådorna sitter för företagens dagliga fakturor, vilket ger onödiga olycksrisker när bilarna stannar till där.

6. Gå tillbaka till att ha en parkering vid sl-depån på Harpsundsvägen. Den här platsen ska även användas till snöupplag under vintern.

7. Parkering för lastbilar och bussar under natten längs hela Kvicksundsvägen. Idag finns endast sopor och ett fåtal buskar där.

8. Ta bort stoppskylt på Kvicksundsvägen upp till Fortum.

9. Snöplogning på nattetid då området är tomt för att undvika att bilarna blir inplogade.

 

Företagarprofiler i Högdalen

Dagens menyer


Ordförande har ordet

Det är mycket som händer just nu i företagsgruppen! Nedan kommer vi kontinuerligt uppdatera vad styrelsen och våra medlemmar arbetar med.
Den senaste tiden har jag Bernt er ordförande dragit igång fyra projekt för att förhoppningsvis göra Högdalen mer attraktivt för nuvarande och potentiella företag i vårt område.

1. Trafikgruppen kommer att arbeta med bland annat snöröjning, fart hastighet och parkerings frågor. De som ingår i gruppen är: Niclas Åkerlund Fortum styrelseledamot, Kjell Hellman Sita styrelseledamot, Katarina Oxing Bedsab sekreterare, Christiana Pettersson Combilack kassör.

2. Tyvärr så har vi haft problem med att obehöriga sätter upp campingläger i området vilket har lett till en skräpig och otrygg tillvaro. För att få ordning på problemet ska Håkan Karlsson från Högdalens Bilskadecenter undersöka vad som går att göra för att få bort de obehöriga campinggästerna.

3. Vi har även tillsatt en säkerhetsgrupp som ska ta reda på vad vi kan hjälpa RAPID med för att få ett fungerande samarbete. Pierre Ekman från Ekmans Ståldörrar är ansvarig för detta.

4. Alexander Engström ska hjälpa mig Bernte att få ut våra budskap/berätta vad vi gör samt göra reklam för våra medlemmar på vår fina Hemsida.
Målet är att underlätta för dig som medlem att ta del av information som berör oss i hela Stockholm men framförallt information och erbjudanden som finns här i Högdalen. Dessutom kommer det bli lättare med kommunikationen mellan företagen i området. Vilket förhoppningsvis utmynnar i att våra medlemmar kan ta del av varandras varor och tjänster.

Så nu är det upp till oss alla att utnyttja den här resursen vi nu har fått!

Erbjudanden från/till Högdalens företagare

Ramavtal för bevakning klart
klicka här....

KYAAB ger 20% på webbaserad energiövervakning läs mer...

Vill ni lägga in erbjudande klicka här....

Styrelsen informerar

Vi har fått ett utkast till protokoll från stadsdelsnämndens möte hos oss men kan inte publicera det förrän det är godkänt av behörig på nämnden! Bernte har träffat flera av "dom som bestämmer" och gjort "snygghetsvandring". Vi får åtgärder på gator och parker till våren (när snön är borta). Våra politikers (VPK & MP) intresse för oss gick upp i rök- var är dom?

Go to top