På företagarföreningens utvecklingsmöte med Stockholm Stad den 26 januari bildades en arbetsgrupp för att sammanställa en åtgärdsplan för trafikproblem i Högdalens industriområde. Arbetsgruppen har nu kommit fram till ett förslag som ska presenteras för trafikkontoret. Förslag på åtgärder är följande (se även karta nedan):

1. Införa en generell hastighetsbegränsning på 40 km/h i hela området. Idag kör alla för fort.

2. I korsningen Harpsundsvägen/Stallarholmsvägen ska en rondell byggas. Istället för parken kring samma korsning ska det istället finnas parkeringsmöjligheter som på vintern kan användas för snöupplag. Företagen har tillsammans med staden betalat för träden?

3. Vid Kvicksundvägen/Stallarholmsvägen behövs en stoppskylt. Företräde för trafiken från Kvicksundsvägen.

4. Ta bort stoppförbud på Stallarholmsvägen mellan Harpsundsvägen och Kvicksundsvägen.

5. Vid korvkiosken ”Vikingen” på Harpsundsvägen behövs en parkeringsficka för ca 4-5 bilar. Det är även här brevlådorna sitter för företagens dagliga fakturor, vilket ger onödiga olycksrisker när bilarna stannar till där.

6. Gå tillbaka till att ha en parkering vid sl-depån på Harpsundsvägen. Den här platsen ska även användas till snöupplag under vintern.

7. Parkering för lastbilar och bussar under natten längs hela Kvicksundsvägen. Idag finns endast sopor och ett fåtal buskar där.

8. Ta bort stoppskylt på Kvicksundsvägen upp till Fortum.

9. Snöplogning på nattetid då området är tomt för att undvika att bilarna blir inplogade.

 

Företagarprofiler i Högdalen

Go to top