Nu finns det pengar att söka för småföretagare som vill förnya eller utveckla sina varor och tjänster. 14,9 miljoner kronor finns öronmärkta för företag i Gotlands, Södermanlands och Stockholms län.

Produktutvecklingsprogrammet riktar sig till etablerade småföretag som vill förverkliga en ny idé eller genomföra ett planerat utvecklingsarbete - och snabbare nå nya marknader och kundgrupper. Målgruppen är etablerade företag som har två eller fler anställda och en omsättning på minst två miljoner kronor för varuproducerande företag och en miljon kronor för tjänsteproducerande företag. Företagen kan söka mellan 50 000 - 800 000 kronor och ska medfinansiera med lika mycket pengar själva. Programmet är anpassat till små företags behov och den administrativa hanteringen är enkel.

Intresserade företag är välkomna att skicka en intresseanmälan fram till den 11 maj 2012. Länsstyrelsen granskar de inkomna intresseanmälningarna. Därefter inbjuds de företag som uppfyller programmets krav att lämna in en formell ansökan. Beslut om bidrag fattas löpande under 2012.

Bakom satsningen står Tillväxtverket i samarbete med Almi Företagspartner Gotland, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland och Länsstyrelsen i Stockholms län.

För ytterligare information:

Anders Nordborg, projektansvarig utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholm.
08-785 44 75 eller anders.nordborg@lansstyrelsen.se

Mer information finns på www.lansstyrelsen.se/stockholm

Företagarprofiler i Högdalen

Go to top