Nu finns det pengar att söka för småföretagare som vill förnya eller utveckla sina varor och tjänster. 14,9 miljoner kronor finns öronmärkta för företag i Gotlands, Södermanlands och Stockholms län.

Produktutvecklingsprogrammet riktar sig till etablerade småföretag som vill förverkliga en ny idé eller genomföra ett planerat utvecklingsarbete - och snabbare nå nya marknader och kundgrupper. Målgruppen är etablerade företag som har två eller fler anställda och en omsättning på minst två miljoner kronor för varuproducerande företag och en miljon kronor för tjänsteproducerande företag. Företagen kan söka mellan 50 000 - 800 000 kronor och ska medfinansiera med lika mycket pengar själva. Programmet är anpassat till små företags behov och den administrativa hanteringen är enkel.

Intresserade företag är välkomna att skicka en intresseanmälan fram till den 11 maj 2012. Länsstyrelsen granskar de inkomna intresseanmälningarna. Därefter inbjuds de företag som uppfyller programmets krav att lämna in en formell ansökan. Beslut om bidrag fattas löpande under 2012.

Bakom satsningen står Tillväxtverket i samarbete med Almi Företagspartner Gotland, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland och Länsstyrelsen i Stockholms län.

För ytterligare information:

Anders Nordborg, projektansvarig utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholm.
08-785 44 75 eller anders.nordborg@lansstyrelsen.se

Mer information finns på www.lansstyrelsen.se/stockholm

Företagarprofiler i Högdalen

Dagens menyer


Ordförande har ordet

Det är mycket som händer just nu i företagsgruppen! Nedan kommer vi kontinuerligt uppdatera vad styrelsen och våra medlemmar arbetar med.
Den senaste tiden har jag Bernt er ordförande dragit igång fyra projekt för att förhoppningsvis göra Högdalen mer attraktivt för nuvarande och potentiella företag i vårt område.

1. Trafikgruppen kommer att arbeta med bland annat snöröjning, fart hastighet och parkerings frågor. De som ingår i gruppen är: Niclas Åkerlund Fortum styrelseledamot, Kjell Hellman Sita styrelseledamot, Katarina Oxing Bedsab sekreterare, Christiana Pettersson Combilack kassör.

2. Tyvärr så har vi haft problem med att obehöriga sätter upp campingläger i området vilket har lett till en skräpig och otrygg tillvaro. För att få ordning på problemet ska Håkan Karlsson från Högdalens Bilskadecenter undersöka vad som går att göra för att få bort de obehöriga campinggästerna.

3. Vi har även tillsatt en säkerhetsgrupp som ska ta reda på vad vi kan hjälpa RAPID med för att få ett fungerande samarbete. Pierre Ekman från Ekmans Ståldörrar är ansvarig för detta.

4. Alexander Engström ska hjälpa mig Bernte att få ut våra budskap/berätta vad vi gör samt göra reklam för våra medlemmar på vår fina Hemsida.
Målet är att underlätta för dig som medlem att ta del av information som berör oss i hela Stockholm men framförallt information och erbjudanden som finns här i Högdalen. Dessutom kommer det bli lättare med kommunikationen mellan företagen i området. Vilket förhoppningsvis utmynnar i att våra medlemmar kan ta del av varandras varor och tjänster.

Så nu är det upp till oss alla att utnyttja den här resursen vi nu har fått!

Erbjudanden från/till Högdalens företagare

Ramavtal för bevakning klart
klicka här....

KYAAB ger 20% på webbaserad energiövervakning läs mer...

Vill ni lägga in erbjudande klicka här....

Styrelsen informerar

Vi har fått ett utkast till protokoll från stadsdelsnämndens möte hos oss men kan inte publicera det förrän det är godkänt av behörig på nämnden! Bernte har träffat flera av "dom som bestämmer" och gjort "snygghetsvandring". Vi får åtgärder på gator och parker till våren (när snön är borta). Våra politikers (VPK & MP) intresse för oss gick upp i rök- var är dom?

Go to top