Protokoll styrelsemöte 2012-05-28

Närvarande: Bernt Fernström, Magnus Ling, Lars Pettersson,
Katarina Oxing

1. Lisbet Ringkrans från Svensk Bevakningstjänst
berättar om parkeringssituationen i området. Det är tillåtet att stå i 7 dygn
om inget annat står. Efter 11 dygn rödlappas bilar. Vid P-förbud röd lapp efter
3 dygn. Efter röd lapp får ägaren brev och 3 dygn att flytta bilen. Står bilen
på privat mark får man gör hemställan om att den ska flyttas. Oregistrerade
bilar kan tas direkt. Lastbilar får inte parkera.

Alla fysiska ändringar i parkeringsförhållandena tas med Trafikkontoret.

Telefonnummer dit: kontorstid 55 65 58 20, Trafik Stockholm dygnet runt
65 100 00
2. Lasse kollar vidare gällande bevakning nattetid.
3. Bernt pratar med Bilprovningen ang staket som rasat.
4. Vi har valt in Roger Jonsson från SBR som adjungerande ledamot i styrelsen.
5. Nästa möte blir den 27/8 hos SKBS kl 9.00.

Sekreterare Katarina Oxing

Justeras av Bernt Fernström

Företagarprofiler i Högdalen

Dagens menyer


Ordförande har ordet

Det är mycket som händer just nu i företagsgruppen! Nedan kommer vi kontinuerligt uppdatera vad styrelsen och våra medlemmar arbetar med.
Den senaste tiden har jag Bernt er ordförande dragit igång fyra projekt för att förhoppningsvis göra Högdalen mer attraktivt för nuvarande och potentiella företag i vårt område.

1. Trafikgruppen kommer att arbeta med bland annat snöröjning, fart hastighet och parkerings frågor. De som ingår i gruppen är: Niclas Åkerlund Fortum styrelseledamot, Kjell Hellman Sita styrelseledamot, Katarina Oxing Bedsab sekreterare, Christiana Pettersson Combilack kassör.

2. Tyvärr så har vi haft problem med att obehöriga sätter upp campingläger i området vilket har lett till en skräpig och otrygg tillvaro. För att få ordning på problemet ska Håkan Karlsson från Högdalens Bilskadecenter undersöka vad som går att göra för att få bort de obehöriga campinggästerna.

3. Vi har även tillsatt en säkerhetsgrupp som ska ta reda på vad vi kan hjälpa RAPID med för att få ett fungerande samarbete. Pierre Ekman från Ekmans Ståldörrar är ansvarig för detta.

4. Alexander Engström ska hjälpa mig Bernte att få ut våra budskap/berätta vad vi gör samt göra reklam för våra medlemmar på vår fina Hemsida.
Målet är att underlätta för dig som medlem att ta del av information som berör oss i hela Stockholm men framförallt information och erbjudanden som finns här i Högdalen. Dessutom kommer det bli lättare med kommunikationen mellan företagen i området. Vilket förhoppningsvis utmynnar i att våra medlemmar kan ta del av varandras varor och tjänster.

Så nu är det upp till oss alla att utnyttja den här resursen vi nu har fått!

Erbjudanden från/till Högdalens företagare

Ramavtal för bevakning klart
klicka här....

KYAAB ger 20% på webbaserad energiövervakning läs mer...

Vill ni lägga in erbjudande klicka här....

Styrelsen informerar

Vi har fått ett utkast till protokoll från stadsdelsnämndens möte hos oss men kan inte publicera det förrän det är godkänt av behörig på nämnden! Bernte har träffat flera av "dom som bestämmer" och gjort "snygghetsvandring". Vi får åtgärder på gator och parker till våren (när snön är borta). Våra politikers (VPK & MP) intresse för oss gick upp i rök- var är dom?

Go to top