Protokoll styrelsemöte 2012-05-28

Närvarande: Bernt Fernström, Magnus Ling, Lars Pettersson,
Katarina Oxing

1. Lisbet Ringkrans från Svensk Bevakningstjänst
berättar om parkeringssituationen i området. Det är tillåtet att stå i 7 dygn
om inget annat står. Efter 11 dygn rödlappas bilar. Vid P-förbud röd lapp efter
3 dygn. Efter röd lapp får ägaren brev och 3 dygn att flytta bilen. Står bilen
på privat mark får man gör hemställan om att den ska flyttas. Oregistrerade
bilar kan tas direkt. Lastbilar får inte parkera.

Alla fysiska ändringar i parkeringsförhållandena tas med Trafikkontoret.

Telefonnummer dit: kontorstid 55 65 58 20, Trafik Stockholm dygnet runt
65 100 00
2. Lasse kollar vidare gällande bevakning nattetid.
3. Bernt pratar med Bilprovningen ang staket som rasat.
4. Vi har valt in Roger Jonsson från SBR som adjungerande ledamot i styrelsen.
5. Nästa möte blir den 27/8 hos SKBS kl 9.00.

Sekreterare Katarina Oxing

Justeras av Bernt Fernström

Företagarprofiler i Högdalen

Go to top