Protokoll styrelsemöte 2012-08-27
Närvarande: Bernt Fernström, Magnus Ling, Lars Pettersson,
Katarina Oxing, Bengt Lindholtz, Kjell Hellman, Roger Jonsson
Gästdeltagare: Irena Lundborg
 1. Vi diskuterade vad som har hänt med vår lista på
  trafikåtgärder som lämnats in. Vi kom fram till att vi skulle prioritera vissa punkter
  på listan i vår kommunikation med staden för att öka chanserna för att något
  blir gjort. Viktigaste punkterna är: hastighetsgräns på 40 km/h i området,
  stoppskylt vid Kvicksundsvägen, ombyggnad till T-korsning (i stället för
  rondell) vid Stallarholmsvägen/Harpsundsvägen samt skyltar om att det är
  förbjudet med lastbilsparkering i området. Utöver detta diskuterades
  snöröjning. Stora problemet är bortforsling av snö. Var får den läggas?

  Ett trafikmöte kommer hållas den 26/9, Elisabet Sjögren på SBRD kallar till
  detta.
 2. Lasse har kollat i området om det finns intresse
  för gemensam upphandling av bevakning och funnit intresset svalt. Detta projekt
  läggs därför ner.
 3. Lars Petterson valdes in som suppleant i
  styrelsen.
 4. Irena Lundberg berättade lite vidare om arbetet
  med att göra Högdalen till ett miljöcentrum. Det diskuterades även att pausa
  detta arbete tills vissa trafikåtgärder genomförts, då det är detta som berör
  företagen i området dagligen. Hon ska försöka ligga på de som beslutar så att
  det blir fart på trafikfrågorna. Det beslutades att både miljö- och
  trafikarbetet ska fortgå parallellt.
 5. Nästa möte blir den 4/10 hos SKBS kl 9.00.
Sekreterare Katarina Oxing
Justeras av Bernt Fernström

Företagarprofiler i Högdalen

Go to top