Protokoll styrelsemöte 2012-08-27
Närvarande: Bernt Fernström, Magnus Ling, Lars Pettersson,
Katarina Oxing, Bengt Lindholtz, Kjell Hellman, Roger Jonsson
Gästdeltagare: Irena Lundborg
 1. Vi diskuterade vad som har hänt med vår lista på
  trafikåtgärder som lämnats in. Vi kom fram till att vi skulle prioritera vissa punkter
  på listan i vår kommunikation med staden för att öka chanserna för att något
  blir gjort. Viktigaste punkterna är: hastighetsgräns på 40 km/h i området,
  stoppskylt vid Kvicksundsvägen, ombyggnad till T-korsning (i stället för
  rondell) vid Stallarholmsvägen/Harpsundsvägen samt skyltar om att det är
  förbjudet med lastbilsparkering i området. Utöver detta diskuterades
  snöröjning. Stora problemet är bortforsling av snö. Var får den läggas?

  Ett trafikmöte kommer hållas den 26/9, Elisabet Sjögren på SBRD kallar till
  detta.
 2. Lasse har kollat i området om det finns intresse
  för gemensam upphandling av bevakning och funnit intresset svalt. Detta projekt
  läggs därför ner.
 3. Lars Petterson valdes in som suppleant i
  styrelsen.
 4. Irena Lundberg berättade lite vidare om arbetet
  med att göra Högdalen till ett miljöcentrum. Det diskuterades även att pausa
  detta arbete tills vissa trafikåtgärder genomförts, då det är detta som berör
  företagen i området dagligen. Hon ska försöka ligga på de som beslutar så att
  det blir fart på trafikfrågorna. Det beslutades att både miljö- och
  trafikarbetet ska fortgå parallellt.
 5. Nästa möte blir den 4/10 hos SKBS kl 9.00.
Sekreterare Katarina Oxing
Justeras av Bernt Fernström

Företagarprofiler i Högdalen

Dagens menyer


Ordförande har ordet

Det är mycket som händer just nu i företagsgruppen! Nedan kommer vi kontinuerligt uppdatera vad styrelsen och våra medlemmar arbetar med.
Den senaste tiden har jag Bernt er ordförande dragit igång fyra projekt för att förhoppningsvis göra Högdalen mer attraktivt för nuvarande och potentiella företag i vårt område.

1. Trafikgruppen kommer att arbeta med bland annat snöröjning, fart hastighet och parkerings frågor. De som ingår i gruppen är: Niclas Åkerlund Fortum styrelseledamot, Kjell Hellman Sita styrelseledamot, Katarina Oxing Bedsab sekreterare, Christiana Pettersson Combilack kassör.

2. Tyvärr så har vi haft problem med att obehöriga sätter upp campingläger i området vilket har lett till en skräpig och otrygg tillvaro. För att få ordning på problemet ska Håkan Karlsson från Högdalens Bilskadecenter undersöka vad som går att göra för att få bort de obehöriga campinggästerna.

3. Vi har även tillsatt en säkerhetsgrupp som ska ta reda på vad vi kan hjälpa RAPID med för att få ett fungerande samarbete. Pierre Ekman från Ekmans Ståldörrar är ansvarig för detta.

4. Alexander Engström ska hjälpa mig Bernte att få ut våra budskap/berätta vad vi gör samt göra reklam för våra medlemmar på vår fina Hemsida.
Målet är att underlätta för dig som medlem att ta del av information som berör oss i hela Stockholm men framförallt information och erbjudanden som finns här i Högdalen. Dessutom kommer det bli lättare med kommunikationen mellan företagen i området. Vilket förhoppningsvis utmynnar i att våra medlemmar kan ta del av varandras varor och tjänster.

Så nu är det upp till oss alla att utnyttja den här resursen vi nu har fått!

Erbjudanden från/till Högdalens företagare

Ramavtal för bevakning klart
klicka här....

KYAAB ger 20% på webbaserad energiövervakning läs mer...

Vill ni lägga in erbjudande klicka här....

Styrelsen informerar

Vi har fått ett utkast till protokoll från stadsdelsnämndens möte hos oss men kan inte publicera det förrän det är godkänt av behörig på nämnden! Bernte har träffat flera av "dom som bestämmer" och gjort "snygghetsvandring". Vi får åtgärder på gator och parker till våren (när snön är borta). Våra politikers (VPK & MP) intresse för oss gick upp i rök- var är dom?

Go to top