Protokoll styrelsemöte 2012-10-04

Närvarande: Bernt Fernström, Magnus Ling, Katarina Oxing,
Kjell Hellman, Roger Jonsson

Gästdeltagare: Peter Nilsson, Svenska Kunskapsförlaget

 1. Peter Nilsson berättar om deras arbete med
  skolliterratur inom miljö. Han är intresserad av Högdalens industriområde
  eftersom det är utsett till ”Sveriges första miljövänliga industriområde”. Det
  är däremot lite tidigt i utvecklingen för att kunna göra studiebesök med
  elever. Han ombads kontakta Irena.
 2. Genomgång av vad som beslutades på trafikmötet i
  föra veckan. En besiktning på plats gjordes av alla de platser där
  Trafikkontoret ville ha närmare information. Bernt meddelar resultaten till
  Trafikkontoret. Förslag om ett utskick till alla om att det blir ändrat
  körmönster och hastighet i området.
 3. Snöröjning. Det beslutades att Bengt Lindholtz
  ska ha ett möte med Maria Berger och Svevia för att gå igenom vad som behövs
  inför vintern. Stockholms Åkeri har slutat med snöröjning i vårt område. Vid
  behov av snöröjning på egna gården finns möjlighet att kontakta Bengt
  Lindholtz.
 4. Magnus Ling vill avgå som kassör pga tidsbrist.
  Han vill vara kvar i styrelsen som suppleant. Vem ska ersätta?
 5. Weronica är ej kvar på Svensk Camping och är
  därför ej verksam i Högdalsgruppen längre.
 6. Lokalen på Harpsundsvägen 185 kommer att byggas
  om för att bättre passa framtida behov. Detta sköts av SBRD i samarbete med
  fastighetsägaren och Bernt.
 7. SBRD kommer att bidra med 50.000 kr till Högdalsgruppens
  verksamhet.
 8. Nästa möte blir tisdagen den 27/11 kl 9.00 i
  lokalen på Harpsundsvägen 185.

Sekreterare Katarina Oxing

Justeras av Bernt Fernström

Företagarprofiler i Högdalen

Dagens menyer


Ordförande har ordet

Det är mycket som händer just nu i företagsgruppen! Nedan kommer vi kontinuerligt uppdatera vad styrelsen och våra medlemmar arbetar med.
Den senaste tiden har jag Bernt er ordförande dragit igång fyra projekt för att förhoppningsvis göra Högdalen mer attraktivt för nuvarande och potentiella företag i vårt område.

1. Trafikgruppen kommer att arbeta med bland annat snöröjning, fart hastighet och parkerings frågor. De som ingår i gruppen är: Niclas Åkerlund Fortum styrelseledamot, Kjell Hellman Sita styrelseledamot, Katarina Oxing Bedsab sekreterare, Christiana Pettersson Combilack kassör.

2. Tyvärr så har vi haft problem med att obehöriga sätter upp campingläger i området vilket har lett till en skräpig och otrygg tillvaro. För att få ordning på problemet ska Håkan Karlsson från Högdalens Bilskadecenter undersöka vad som går att göra för att få bort de obehöriga campinggästerna.

3. Vi har även tillsatt en säkerhetsgrupp som ska ta reda på vad vi kan hjälpa RAPID med för att få ett fungerande samarbete. Pierre Ekman från Ekmans Ståldörrar är ansvarig för detta.

4. Alexander Engström ska hjälpa mig Bernte att få ut våra budskap/berätta vad vi gör samt göra reklam för våra medlemmar på vår fina Hemsida.
Målet är att underlätta för dig som medlem att ta del av information som berör oss i hela Stockholm men framförallt information och erbjudanden som finns här i Högdalen. Dessutom kommer det bli lättare med kommunikationen mellan företagen i området. Vilket förhoppningsvis utmynnar i att våra medlemmar kan ta del av varandras varor och tjänster.

Så nu är det upp till oss alla att utnyttja den här resursen vi nu har fått!

Erbjudanden från/till Högdalens företagare

Ramavtal för bevakning klart
klicka här....

KYAAB ger 20% på webbaserad energiövervakning läs mer...

Vill ni lägga in erbjudande klicka här....

Styrelsen informerar

Vi har fått ett utkast till protokoll från stadsdelsnämndens möte hos oss men kan inte publicera det förrän det är godkänt av behörig på nämnden! Bernte har träffat flera av "dom som bestämmer" och gjort "snygghetsvandring". Vi får åtgärder på gator och parker till våren (när snön är borta). Våra politikers (VPK & MP) intresse för oss gick upp i rök- var är dom?

Go to top