Protokoll styrelsemöte 2012-10-04

Närvarande: Bernt Fernström, Magnus Ling, Katarina Oxing,
Kjell Hellman, Roger Jonsson

Gästdeltagare: Peter Nilsson, Svenska Kunskapsförlaget

 1. Peter Nilsson berättar om deras arbete med
  skolliterratur inom miljö. Han är intresserad av Högdalens industriområde
  eftersom det är utsett till ”Sveriges första miljövänliga industriområde”. Det
  är däremot lite tidigt i utvecklingen för att kunna göra studiebesök med
  elever. Han ombads kontakta Irena.
 2. Genomgång av vad som beslutades på trafikmötet i
  föra veckan. En besiktning på plats gjordes av alla de platser där
  Trafikkontoret ville ha närmare information. Bernt meddelar resultaten till
  Trafikkontoret. Förslag om ett utskick till alla om att det blir ändrat
  körmönster och hastighet i området.
 3. Snöröjning. Det beslutades att Bengt Lindholtz
  ska ha ett möte med Maria Berger och Svevia för att gå igenom vad som behövs
  inför vintern. Stockholms Åkeri har slutat med snöröjning i vårt område. Vid
  behov av snöröjning på egna gården finns möjlighet att kontakta Bengt
  Lindholtz.
 4. Magnus Ling vill avgå som kassör pga tidsbrist.
  Han vill vara kvar i styrelsen som suppleant. Vem ska ersätta?
 5. Weronica är ej kvar på Svensk Camping och är
  därför ej verksam i Högdalsgruppen längre.
 6. Lokalen på Harpsundsvägen 185 kommer att byggas
  om för att bättre passa framtida behov. Detta sköts av SBRD i samarbete med
  fastighetsägaren och Bernt.
 7. SBRD kommer att bidra med 50.000 kr till Högdalsgruppens
  verksamhet.
 8. Nästa möte blir tisdagen den 27/11 kl 9.00 i
  lokalen på Harpsundsvägen 185.

Sekreterare Katarina Oxing

Justeras av Bernt Fernström

Företagarprofiler i Högdalen

Go to top