Högdalsgruppen har haft ett antal planeringsmöten med representanter för Stockholm Stad. Trafikkontoret meddelar nu genom Martin Bååth att man beställt trafikmätning i Högdalen. Antal fordon, hastighet och andel tung trafik kommer att mätas. Mätning planeras ske under vecka 45.

Företagarprofiler i Högdalen

Go to top