Högdalens företagsförening har beslutat att göra ett försök att genomföra  en gemensam upphandling för områdets bevakning. Iden är att vi företag i området går samman och lägger våra uppdrag på ett bevakningsbolag som efter konkurrensutsättning vinner ett 3-årigt ”ramavtal” för området, mer information läs här.

Fördelarna med detta är att våra gemensamma resurser kommer ge helt andra möjligheter för vinnande bevakningsbolag att bemanna området med väktare som inte lämnar området. Kort sagt så läggs alla ägg i samma korg för att möjliggöra större väktarnärvaro. Priset för enskilda bolag blir även lägre för den bevakning som idag köps tack vare gruppens volymer.
OBS! Det är självklart helt frivilligt att vara med!

För utförande av upphandlingen har Högdalens företagsförening valt att anlita Fairdealgroup AB. Fairdealgroup är Sveriges största privata upphandlare av bevaknings och säkerhetstjänster, och har gjort liknande upphandlingar för företagsföreningar i Stockholm. Resultaten har blivit en ökad bevakning och lägre priser. Därför har FGS (Företagsgrupperna Stockholm) rekommenderat sina medlemsföreningar att jobba med Fairdealgroup.

Som första steg kommer Magued Idris från Fairdealgroup AB träffa så många så möjligt av Er under våren. Han kommer då att samla ihop informationen vad som idag köps av oss alla gällande bevakning/säkerhet. Därefter kommer Fairdealgroup att presentera en rapport till Företagsföreningen där en gemensam målsättning kan sättas. Fairdealgroup har lämnat in sekretessåtagande som gäller samtliga företag i området.

Vi vill därför be alla våra medlemmar att försöka hitta en tid för ett möte på ca 30min med Fairdealgroup under våren. Magued Idris kommer att kontakta Er för hitta tider som passar.

Läs mer om Fairdealgroup på: http://bevakningsmaklarna.se/om_oss/

Med vänlig hälsning
Bernte

 

Företagarprofiler i Högdalen

Dagens menyer


Ordförande har ordet

Det är mycket som händer just nu i företagsgruppen! Nedan kommer vi kontinuerligt uppdatera vad styrelsen och våra medlemmar arbetar med.
Den senaste tiden har jag Bernt er ordförande dragit igång fyra projekt för att förhoppningsvis göra Högdalen mer attraktivt för nuvarande och potentiella företag i vårt område.

1. Trafikgruppen kommer att arbeta med bland annat snöröjning, fart hastighet och parkerings frågor. De som ingår i gruppen är: Niclas Åkerlund Fortum styrelseledamot, Kjell Hellman Sita styrelseledamot, Katarina Oxing Bedsab sekreterare, Christiana Pettersson Combilack kassör.

2. Tyvärr så har vi haft problem med att obehöriga sätter upp campingläger i området vilket har lett till en skräpig och otrygg tillvaro. För att få ordning på problemet ska Håkan Karlsson från Högdalens Bilskadecenter undersöka vad som går att göra för att få bort de obehöriga campinggästerna.

3. Vi har även tillsatt en säkerhetsgrupp som ska ta reda på vad vi kan hjälpa RAPID med för att få ett fungerande samarbete. Pierre Ekman från Ekmans Ståldörrar är ansvarig för detta.

4. Alexander Engström ska hjälpa mig Bernte att få ut våra budskap/berätta vad vi gör samt göra reklam för våra medlemmar på vår fina Hemsida.
Målet är att underlätta för dig som medlem att ta del av information som berör oss i hela Stockholm men framförallt information och erbjudanden som finns här i Högdalen. Dessutom kommer det bli lättare med kommunikationen mellan företagen i området. Vilket förhoppningsvis utmynnar i att våra medlemmar kan ta del av varandras varor och tjänster.

Så nu är det upp till oss alla att utnyttja den här resursen vi nu har fått!

Erbjudanden från/till Högdalens företagare

Ramavtal för bevakning klart
klicka här....

KYAAB ger 20% på webbaserad energiövervakning läs mer...

Vill ni lägga in erbjudande klicka här....

Styrelsen informerar

Vi har fått ett utkast till protokoll från stadsdelsnämndens möte hos oss men kan inte publicera det förrän det är godkänt av behörig på nämnden! Bernte har träffat flera av "dom som bestämmer" och gjort "snygghetsvandring". Vi får åtgärder på gator och parker till våren (när snön är borta). Våra politikers (VPK & MP) intresse för oss gick upp i rök- var är dom?

Go to top