Högdalens företagsförening har beslutat att göra ett försök att genomföra  en gemensam upphandling för områdets bevakning. Iden är att vi företag i området går samman och lägger våra uppdrag på ett bevakningsbolag som efter konkurrensutsättning vinner ett 3-årigt ”ramavtal” för området, mer information läs här.

Fördelarna med detta är att våra gemensamma resurser kommer ge helt andra möjligheter för vinnande bevakningsbolag att bemanna området med väktare som inte lämnar området. Kort sagt så läggs alla ägg i samma korg för att möjliggöra större väktarnärvaro. Priset för enskilda bolag blir även lägre för den bevakning som idag köps tack vare gruppens volymer.
OBS! Det är självklart helt frivilligt att vara med!

För utförande av upphandlingen har Högdalens företagsförening valt att anlita Fairdealgroup AB. Fairdealgroup är Sveriges största privata upphandlare av bevaknings och säkerhetstjänster, och har gjort liknande upphandlingar för företagsföreningar i Stockholm. Resultaten har blivit en ökad bevakning och lägre priser. Därför har FGS (Företagsgrupperna Stockholm) rekommenderat sina medlemsföreningar att jobba med Fairdealgroup.

Som första steg kommer Magued Idris från Fairdealgroup AB träffa så många så möjligt av Er under våren. Han kommer då att samla ihop informationen vad som idag köps av oss alla gällande bevakning/säkerhet. Därefter kommer Fairdealgroup att presentera en rapport till Företagsföreningen där en gemensam målsättning kan sättas. Fairdealgroup har lämnat in sekretessåtagande som gäller samtliga företag i området.

Vi vill därför be alla våra medlemmar att försöka hitta en tid för ett möte på ca 30min med Fairdealgroup under våren. Magued Idris kommer att kontakta Er för hitta tider som passar.

Läs mer om Fairdealgroup på: http://bevakningsmaklarna.se/om_oss/

Med vänlig hälsning
Bernte

 

Företagarprofiler i Högdalen

Go to top