Högdalsgruppen
har nu tecknat ett ramavtal med Rapid bevakning gällande områdets bevakning.

Tillsammans med Fairdealgroup har upphandlingen nu slutförts med Rapid bevakning och resultat är fantastiskt bra för alla oss i området.
Vi kommer från dag 1 ha en kraftigt förbättrad bevakning i form av en mycket hög närvaro av väktare.
Upphandlingen innebär att alla företag som idag har Rapid bevakning kan skriva om sina avtal till de nya villkoren. Samt att alla andra självklart är välkomna att byta till Rapid och på det sättet bidra till än högre väktarnärvaro i vårt område.

Nya kunder till Rapid erbjuds även fri anslutning till områdesbevakningen under
uppsägningstid av sina gamla bevakningsavtal ( max 6 månader )

Grunden till ramavtalet är 3 st paketlösningar

1. Grundpaket
-  Områdesbevakning Pris 1050:- / månad
Anslutning till områdesbevakning ( yttre tillsyn )
Larmuppkoppling till Rapid
Fria ryck under 20.00 – 06.00
Fri tillkallning av väktare under avtalstid ( ej larmrelaterad händelse )
Skyltning
Rapid står för 20% av självrisken av ett prisbasbelopp vid skada mellan
21.00-05.00 ( max 2 skador per försäkrad och år )

2. Paket
Pris 1995:- / månad

Samma som grundpaketet +
En yttre kontrollrond per natt enligt instruktion från kund inklusive
nyckelhantering.

3. Paket
Pris 2995:- / månad

Samma som grundpaketet +
en inre kontrollrond per natt enligt instruktion från kund ( tid ca 10 min )
inklusive nyckelförvaring.

Vidare så har Högdalsgruppen tillsammans med Fairdealgroup förhandlat fram
en prislista på övriga tjänster som våra medlemmar kan vilja köpa från
bevakningsbolaget.
Målsättningen nu är att få med så många så möjligt i den gemensamma
områdesbevakningen. Det sammanlagda värdet på avtalet styr närvarograden av
väktare som inte lämnar området.

Vår målsättning är att ha en väktare i området varje vardagkväll mellan
19.00-06.00 och 24 timmar på helgdagarna!

För frågor så kontakta Magued Idris på Fairdealgroup 08 452 04 97.

Företagarprofiler i Högdalen

Dagens menyer


Ordförande har ordet

Det är mycket som händer just nu i företagsgruppen! Nedan kommer vi kontinuerligt uppdatera vad styrelsen och våra medlemmar arbetar med.
Den senaste tiden har jag Bernt er ordförande dragit igång fyra projekt för att förhoppningsvis göra Högdalen mer attraktivt för nuvarande och potentiella företag i vårt område.

1. Trafikgruppen kommer att arbeta med bland annat snöröjning, fart hastighet och parkerings frågor. De som ingår i gruppen är: Niclas Åkerlund Fortum styrelseledamot, Kjell Hellman Sita styrelseledamot, Katarina Oxing Bedsab sekreterare, Christiana Pettersson Combilack kassör.

2. Tyvärr så har vi haft problem med att obehöriga sätter upp campingläger i området vilket har lett till en skräpig och otrygg tillvaro. För att få ordning på problemet ska Håkan Karlsson från Högdalens Bilskadecenter undersöka vad som går att göra för att få bort de obehöriga campinggästerna.

3. Vi har även tillsatt en säkerhetsgrupp som ska ta reda på vad vi kan hjälpa RAPID med för att få ett fungerande samarbete. Pierre Ekman från Ekmans Ståldörrar är ansvarig för detta.

4. Alexander Engström ska hjälpa mig Bernte att få ut våra budskap/berätta vad vi gör samt göra reklam för våra medlemmar på vår fina Hemsida.
Målet är att underlätta för dig som medlem att ta del av information som berör oss i hela Stockholm men framförallt information och erbjudanden som finns här i Högdalen. Dessutom kommer det bli lättare med kommunikationen mellan företagen i området. Vilket förhoppningsvis utmynnar i att våra medlemmar kan ta del av varandras varor och tjänster.

Så nu är det upp till oss alla att utnyttja den här resursen vi nu har fått!

Erbjudanden från/till Högdalens företagare

Ramavtal för bevakning klart
klicka här....

KYAAB ger 20% på webbaserad energiövervakning läs mer...

Vill ni lägga in erbjudande klicka här....

Styrelsen informerar

Vi har fått ett utkast till protokoll från stadsdelsnämndens möte hos oss men kan inte publicera det förrän det är godkänt av behörig på nämnden! Bernte har träffat flera av "dom som bestämmer" och gjort "snygghetsvandring". Vi får åtgärder på gator och parker till våren (när snön är borta). Våra politikers (VPK & MP) intresse för oss gick upp i rök- var är dom?

Go to top