Högdalsgruppen
har nu tecknat ett ramavtal med Rapid bevakning gällande områdets bevakning.

Tillsammans med Fairdealgroup har upphandlingen nu slutförts med Rapid bevakning och resultat är fantastiskt bra för alla oss i området.
Vi kommer från dag 1 ha en kraftigt förbättrad bevakning i form av en mycket hög närvaro av väktare.
Upphandlingen innebär att alla företag som idag har Rapid bevakning kan skriva om sina avtal till de nya villkoren. Samt att alla andra självklart är välkomna att byta till Rapid och på det sättet bidra till än högre väktarnärvaro i vårt område.

Nya kunder till Rapid erbjuds även fri anslutning till områdesbevakningen under
uppsägningstid av sina gamla bevakningsavtal ( max 6 månader )

Grunden till ramavtalet är 3 st paketlösningar

1. Grundpaket
-  Områdesbevakning Pris 1050:- / månad
Anslutning till områdesbevakning ( yttre tillsyn )
Larmuppkoppling till Rapid
Fria ryck under 20.00 – 06.00
Fri tillkallning av väktare under avtalstid ( ej larmrelaterad händelse )
Skyltning
Rapid står för 20% av självrisken av ett prisbasbelopp vid skada mellan
21.00-05.00 ( max 2 skador per försäkrad och år )

2. Paket
Pris 1995:- / månad

Samma som grundpaketet +
En yttre kontrollrond per natt enligt instruktion från kund inklusive
nyckelhantering.

3. Paket
Pris 2995:- / månad

Samma som grundpaketet +
en inre kontrollrond per natt enligt instruktion från kund ( tid ca 10 min )
inklusive nyckelförvaring.

Vidare så har Högdalsgruppen tillsammans med Fairdealgroup förhandlat fram
en prislista på övriga tjänster som våra medlemmar kan vilja köpa från
bevakningsbolaget.
Målsättningen nu är att få med så många så möjligt i den gemensamma
områdesbevakningen. Det sammanlagda värdet på avtalet styr närvarograden av
väktare som inte lämnar området.

Vår målsättning är att ha en väktare i området varje vardagkväll mellan
19.00-06.00 och 24 timmar på helgdagarna!

För frågor så kontakta Magued Idris på Fairdealgroup 08 452 04 97.

Företagarprofiler i Högdalen

Go to top