Den 14 april hade FGS sitt årsmöte i Fryshuset. Talare var finansborgarrådet Karin Wanngård. Karin pratade mycket om hennes roll som politiker att skapa förutsättningar för företagare att lyckas. Mycket fokus låg på utbildning och infrastruktur där tre stora projekt togs upp; Förbifart Stockholm, Slussen samt Bromma flygplats. Hon nämnde att Förbifarten har börjat byggas enligt de ursprungliga planerna och att Slussen är i så pass dåligt skick att den inte går att reparera. Slussen ska istället byggas om enligt den detaljplan som nu finns. Karin tog även upp Bromma flygplats framtid och sa att den kommer vara kvar under överskådlig framtid vilket innebär cirka 20 år. Karin betonade med eftertryck att det inte kommer att bli någon nedläggning av Bromma flygplats om det innebär att näringslivet i Stockholm drabbas negativt.

Efter Karins presentation fanns det tid för frågor och då passade Bernt på att ta upp problemet som Högdalsgruppen upplever med fart hastigheten i området vilket påverkar bland annat postens arbete att dela ut post. Karin noterade problemet och lovade att föra det vidare. Högdalsgruppen har även tagit detta i egna händer och har bjudit in trafikkontoret till Högdalsgruppens företagsråd den 27 maj för att utreda problemet.  

fgs-årsmöte

Företagarprofiler i Högdalen

Go to top