Du är välkommen till ett möte där STOKAB informerar om sin nya strategi för att få företagen anslutna till fibernätet i Stockholm. Vi får information om utbyggnadsplanerna och hur tidsplanen ser ut. Vi kan själva vara med och påverka planen.

Tidpunkt: 13 maj kl 9:30

Plats: SBR, Drottninggatan 33

Anmälan: info@fgs.nu

Mycket välkommen!

Företagarprofiler i Högdalen

Go to top