Hej alla medlemmar i Högdalsgruppen!

 

Nu har vi fått Staden att satsa på Högdalen som ni kan läsa i texten längst ned på sidan. Vi kommer att finnas kvar som industriområde med olika möjligheter  att utveckla området.

Vi ska även få FIBER helt gratis från STOKAB då de har beslutat att dra in fiber i de kommersiella fastigheterna i företagsområdena utan kostnad för fastighetsägarna. Fastighetsägaren måste skriva på ett avtal mellan STOKAB och fastighetsägaren. Det är ett Nyttjanderättsavtal där fastighetsägaren får 500 kr. Inga konstigheter och inga kostnader för fastighetsägaren. Fastighetsägaren ger STOKAB rätt att sätta upp en ODF (ett kopplingsskåp för fibern) vanligtvis i källaren. För er som redan har fiber från Stokab är det fortfarande mycket lönsamt att ingå det nya fibernätet för fastighetsägaren och hyresgästerna.

Stokab har möjlighet att hålla ett informationsmöte om detta, skicka gärna till info@hogdalsgruppen.se om ni vill att vi ska bjuda hit Stokab för att berätta mer denna möjlighet.

 

Stockholm  Business Region

Hej Styrelsen,

Stockholm Business Region har i samtal med stadsbyggnadskontoret lyft frågan om att ändra detaljplanen för Högdalens företagsområde och på så sätt göra det möjligt för företagen i området att utveckla sina verksamheter om så önskas. Vi är i ett tidigt skede och jag vill med detta mail se om det finns något intresse hos er och om så vad är det ni ser som mest önskvärt? Vi  har inte formulerat tillvägagångssätt än men vill börja med att fråga Högdalsgruppen och berörda fastighetsägare.

Med vänlig hälsning

Irena Lundberg

Business Development Manager, Cleantech

Stockholm Business Region Development AB

irena.lundberg@stockholm.se

+46 (0) 8 508 280 11

+46 (0) 70 472 80 11

 

Företagarprofiler i Högdalen

Dagens menyer


Ordförande har ordet

Det är mycket som händer just nu i företagsgruppen! Nedan kommer vi kontinuerligt uppdatera vad styrelsen och våra medlemmar arbetar med.
Den senaste tiden har jag Bernt er ordförande dragit igång fyra projekt för att förhoppningsvis göra Högdalen mer attraktivt för nuvarande och potentiella företag i vårt område.

1. Trafikgruppen kommer att arbeta med bland annat snöröjning, fart hastighet och parkerings frågor. De som ingår i gruppen är: Niclas Åkerlund Fortum styrelseledamot, Kjell Hellman Sita styrelseledamot, Katarina Oxing Bedsab sekreterare, Christiana Pettersson Combilack kassör.

2. Tyvärr så har vi haft problem med att obehöriga sätter upp campingläger i området vilket har lett till en skräpig och otrygg tillvaro. För att få ordning på problemet ska Håkan Karlsson från Högdalens Bilskadecenter undersöka vad som går att göra för att få bort de obehöriga campinggästerna.

3. Vi har även tillsatt en säkerhetsgrupp som ska ta reda på vad vi kan hjälpa RAPID med för att få ett fungerande samarbete. Pierre Ekman från Ekmans Ståldörrar är ansvarig för detta.

4. Alexander Engström ska hjälpa mig Bernte att få ut våra budskap/berätta vad vi gör samt göra reklam för våra medlemmar på vår fina Hemsida.
Målet är att underlätta för dig som medlem att ta del av information som berör oss i hela Stockholm men framförallt information och erbjudanden som finns här i Högdalen. Dessutom kommer det bli lättare med kommunikationen mellan företagen i området. Vilket förhoppningsvis utmynnar i att våra medlemmar kan ta del av varandras varor och tjänster.

Så nu är det upp till oss alla att utnyttja den här resursen vi nu har fått!

Erbjudanden från/till Högdalens företagare

Ramavtal för bevakning klart
klicka här....

KYAAB ger 20% på webbaserad energiövervakning läs mer...

Vill ni lägga in erbjudande klicka här....

Styrelsen informerar

Vi har fått ett utkast till protokoll från stadsdelsnämndens möte hos oss men kan inte publicera det förrän det är godkänt av behörig på nämnden! Bernte har träffat flera av "dom som bestämmer" och gjort "snygghetsvandring". Vi får åtgärder på gator och parker till våren (när snön är borta). Våra politikers (VPK & MP) intresse för oss gick upp i rök- var är dom?

Go to top