Välbesökt företagarråd i Forum Högdalen!

Stadsdelsdirektör Lena Lundströms Stoltz höll i mötet
Stadsdelsdirektör Lena Lundström Stoltz höll i mötet. Klicka för fler bilder!

Den 23:e september höll Stadsdelsnämnen i Enskede-Årsta-Vantör ett företagarråd i Forum Högdalen på Stallarholmsvägen 49.

Mötet hade lockat ett 30-tal besökare från stadsdelen, men även intresserade från, bland annat, Farsta. I anslutning till detta berättade Högdalsgruppen och Stokab om hur du, både som fastighetsägare och företagare, kan dra bästa möjliga nytta av fiberprojektet och hur du går tillväga för att få tillgång till fibern. Knut Sahlström från Sahlströms IT Etablering höll en uppskattad presentation av vad vi bör ta hänsyn till när vi väljer bredbandsleverantör.
Andra punkter som avhandlades var:

• Trafikläget—gatustädning
• Aktuella byggen
• Stadsodlingar
• Detaljplanen

Den som inte kunde närvara men som vill inkomma med synpunkter kan sända ett mejl till info@hogdalsgruppen.se

Den som behöver hjälp med upphandling eller utvärdering av anbud för bredbandsanslutning kan kontakta Knut Sahlström:
http://itetablering.se/
knut@itetablering.se

Minnesanteckningar Företagarråd 23 sept 2015

 

 

 

.

 

 

 

Företagarprofiler i Högdalen

Go to top