Välbesökt företagarråd i Forum Högdalen!

Stadsdelsdirektör Lena Lundströms Stoltz höll i mötet
Stadsdelsdirektör Lena Lundström Stoltz höll i mötet. Klicka för fler bilder!

Den 23:e september höll Stadsdelsnämnen i Enskede-Årsta-Vantör ett företagarråd i Forum Högdalen på Stallarholmsvägen 49.

Mötet hade lockat ett 30-tal besökare från stadsdelen, men även intresserade från, bland annat, Farsta. I anslutning till detta berättade Högdalsgruppen och Stokab om hur du, både som fastighetsägare och företagare, kan dra bästa möjliga nytta av fiberprojektet och hur du går tillväga för att få tillgång till fibern. Knut Sahlström från Sahlströms IT Etablering höll en uppskattad presentation av vad vi bör ta hänsyn till när vi väljer bredbandsleverantör.
Andra punkter som avhandlades var:

• Trafikläget—gatustädning
• Aktuella byggen
• Stadsodlingar
• Detaljplanen

Den som inte kunde närvara men som vill inkomma med synpunkter kan sända ett mejl till info@hogdalsgruppen.se

Den som behöver hjälp med upphandling eller utvärdering av anbud för bredbandsanslutning kan kontakta Knut Sahlström:
http://itetablering.se/
knut@itetablering.se

Minnesanteckningar Företagarråd 23 sept 2015

 

 

 

.

 

 

 

Företagarprofiler i Högdalen

Dagens menyer


Ordförande har ordet

Det är mycket som händer just nu i företagsgruppen! Nedan kommer vi kontinuerligt uppdatera vad styrelsen och våra medlemmar arbetar med.
Den senaste tiden har jag Bernt er ordförande dragit igång fyra projekt för att förhoppningsvis göra Högdalen mer attraktivt för nuvarande och potentiella företag i vårt område.

1. Trafikgruppen kommer att arbeta med bland annat snöröjning, fart hastighet och parkerings frågor. De som ingår i gruppen är: Niclas Åkerlund Fortum styrelseledamot, Kjell Hellman Sita styrelseledamot, Katarina Oxing Bedsab sekreterare, Christiana Pettersson Combilack kassör.

2. Tyvärr så har vi haft problem med att obehöriga sätter upp campingläger i området vilket har lett till en skräpig och otrygg tillvaro. För att få ordning på problemet ska Håkan Karlsson från Högdalens Bilskadecenter undersöka vad som går att göra för att få bort de obehöriga campinggästerna.

3. Vi har även tillsatt en säkerhetsgrupp som ska ta reda på vad vi kan hjälpa RAPID med för att få ett fungerande samarbete. Pierre Ekman från Ekmans Ståldörrar är ansvarig för detta.

4. Alexander Engström ska hjälpa mig Bernte att få ut våra budskap/berätta vad vi gör samt göra reklam för våra medlemmar på vår fina Hemsida.
Målet är att underlätta för dig som medlem att ta del av information som berör oss i hela Stockholm men framförallt information och erbjudanden som finns här i Högdalen. Dessutom kommer det bli lättare med kommunikationen mellan företagen i området. Vilket förhoppningsvis utmynnar i att våra medlemmar kan ta del av varandras varor och tjänster.

Så nu är det upp till oss alla att utnyttja den här resursen vi nu har fått!

Erbjudanden från/till Högdalens företagare

Ramavtal för bevakning klart
klicka här....

KYAAB ger 20% på webbaserad energiövervakning läs mer...

Vill ni lägga in erbjudande klicka här....

Styrelsen informerar

Vi har fått ett utkast till protokoll från stadsdelsnämndens möte hos oss men kan inte publicera det förrän det är godkänt av behörig på nämnden! Bernte har träffat flera av "dom som bestämmer" och gjort "snygghetsvandring". Vi får åtgärder på gator och parker till våren (när snön är borta). Våra politikers (VPK & MP) intresse för oss gick upp i rök- var är dom?

Go to top