Vi i området har ju länge framfört önskemål om lösningar för, bland annat, den svåra parkeringssituationen.

Förra veckan fick vi ett brev med vad vi trodde var trafikkontorets förslag, förslag som vi inte alls ansåg utgjorde en förbättring.
Vi har förberett ett svar på detta, men nu kan vi alla konstatera att detta inte var ett förslag, utan ett beslut i form av ett fullbordat faktum, och att nya regler införts över huvudet på oss.
Läs dem här: Trafikkontoret regler 20160308125145585

Välkommen till ett möte om den uppkomna situationen:

Fredagen den 18/3 klockan 10:00
Forum Högdalen
Stallarholmsvägen 49

Företagarprofiler i Högdalen

Go to top