Högdalen syns i miljösammanhang - Högdalen i Stockholm CleanTech

Även på Klimatpaktkonferensen syntes och hördes vi

Miljöteknik

Projektet Miljöteknik i Högdalen är del i Stockholms stads arbete för att utveckla företagsområden. SBRD, stadens näringslivsbolag  ska i samverkan med Högdalsgruppen, IVL, KTH, SU, miljöteknikindustri  och tekniska förvaltningar i Stockholms stad, arbeta fram en vision och en handlingsplan för Högdalens industriområde. Arbetet pågår under 2012 och styrgruppen håller sitt första möte den 18 april.

Genom projektet får Ditt företag i år tillgång till:

- Ny mötesplats i Högdalens industriområde.
- Ny webbplats (www.hogdalsgruppen.se) där Högdalsgruppen berättar om projektet och nyheter i området.
- Gratis annonseringsmöjlighet på hemsidan.
- Rådslag om trafik, avfall och energi med experter från staden och industrin.
- Miljö och energibehovsanalys (enligt överenskommelse).

Kontakta oss
Vi inbjuder Dig som driver affärsverksamhet i Högdalen att forma och ta del av projektets aktiviteter. Du är välkommen att lämna dina förslag till vår projektassistent: johanna.dahlberg@extern.stockholm.se.
Frågor om projektet besvaras av: Irena.lundberg@stockholm.se.
Tveka inte att maila oss dina idéer och förslag!

Projektpartners arbetar nu på att stärka projektets finansiella bas och bygga upp företagsnätverket. Ett informationsmöte där vi berättar mer kommer att arrangeras i Högdalens industriområde. Håll utkik efter nyheter om Miljöteknik i Högdalen på www.hogdalsgruppen.se.

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett av Sveriges ledande institut för tillämpad miljöforskning. www.ivl.se

KTH bidrar med forskningresurser inom innovation, hållbar utveckling och miljöteknik. www.kth.se

Länsstyrelsen i Stockholm utvecklar och stödjer projekt som bidrar till regional tillväxt och innovation.

Cleantech Stockholm / tidigare Stockholms Miljöteknikcenter är en klusterorganisation för miljöindustrin. www.smtc.se

Stockholm Universitet och SU Innovation bidrar med forskningresurser inom hållbarhet. www.su.se ochwww.innovation.su.se

Fortum AB, Stockholms ledande energibolag. Fortum har cirka 2600 anställda i Sverige och är Nordens största säljare av miljömärkt el. www.fortum.com

Konsultföretaget Greenelizer är specialister inom industriarkitektur med speciell inriktning på hållbara lösningar.
Kontakt: Fredrik Forsman, fredrik@greenelizer.se

Energiföretaget O2 ansvarar för energieffektivisering och implementering av grön elproduktion i Högdalens industriområde.
Kontakt: Patrick Dahl, patrick.dahl@o2.se

Konsultföretaget HQKM stöder företagen i frågor kring ledning och kvalitet.
Kontakt: Bo Hallqvist, bo.hallqvist@hqkm.se

Go to top