Tro det om ni vill men nu är det sommar. Det var inte så länge sedan snön försvann och nu är vi plötsligt i midsommarveckan. Ett politiskt ansvar för företagarfrågor finns nu i Stockholm. I höstas fick vi ett företagsborgarråd. Vi har sedan dess haft tre möten i FGS där företagsborgarrådet Ulla Hamilton har deltagit. Ett av mötena, som skall återkomma två gånger per år, sker på Ulla Hamiltons initiativ. Detta bådar gott. Vi har en politiker som lyssnar på oss och känner ansvar för företagarfrågorna.

Hoten mot företagsområdena
Flera av företagsområdena berörs av större eller mindre förändringar. Ofta är det bostäder som planeras där företagen nu finns. Ulla Hamilton har fått en lista på områden som berörs. Vi kommer att följa upp detta under hösten. Det är viktigt att vi i de olika grupperna håller bra kontakter med politiker och tjänstemän så att vi inte plötsligt ställs inför planer som vi inte kan acceptera. Ansvaret för denna uppföljning har respektive företagsgrupp.

Upprustningsprojektet
Upprustningsprojektet rullar vidare. De önskade åtgärderna i Farsta-Larsboda har genomförts. I Lunda har en plan utarbetats som framför allt berör trafik, parkering och busshållplatser. Nya busshållplatser kommer att byggas under hösten. De övriga frågorna behandlas nu av Trafikkontoret i staden. I Bromma företagsområde har planeringen börjat för upprustningen.

Kanslifunktionen i företagsgrupperna
För att få ett effektivt arbete i grupperna fordras någon form av kansliarbete. Vi har idag sex kanslister som arbetar med tio av grupperna. Kanslisternas arbete skiljer sig mycket åt. Under våren har detta diskuterats vid ett seminarium hos Fortum den 19 maj. De grupper som inte har något organiserat kansliarbete uppmanas att ta upp denna fråga i sina styrelser. De kanslister som finns idag ställer gärna upp och berättar om hur arbetet kan byggas upp och hur man ordnar finansieringen. Ett stort varmt tack till alla er som på olika sätt ställt upp i vårt arbete för att utveckla företagsområdena och företagsamheten i Stockholm. Nu tar vi snart ledigt och jag hoppas att ni alla får en skön, avkopplande sommar.

Varma sommarhälsningar från
Kent Andersson, Ordförande i FGS

Stockholms Stad info

Felanmälan:
Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, övergivna bilar, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera.
Telefon felanmälan: 08-651 00 00 dygnet runt
Felanmälan på internet: http://www.stockholm.se/felanmalan

Företagslotsen guidar företagen rätt:
Stockholm stads Företagslots är en kostnadsfri service som gör det enklare att snabbt hitta rätt bland lagar och regler. Du kan vända dig till Företagslotsen med allt från tillstånds- och markfrågor till direktkontakt med rätt personer och myndigheter inom Stockholms stad.
Läs mer om företagslotsen här!
Telefonnummer till företagslotsen: 08-508 280 88

Ansvariga tjänstemän i Stockholms stad:
PDF med kontakter i Stockholms stad


Övrig info på Internet:

Ny skatepark i Högdalen

Byggprojekt i Söderort

Nya bostäder vid Högdalens centrum

Stockholms stads Söderortsvision

Stockholm Business Region Development
(Stockholm stads näringslivskontor)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Stockholms stad

Go to top