Viktigt möte den 6 december om vår närmiljö – kom och gör din röst hörd!

Trafiken, snöröjningen och hur vår närmiljö sköts, det är angelägenheter som rör oss alla som är företagare i Högdalens industriområde. Nu har du chansen att få prata med dem som är ansvariga för vårt företagsområde på Stockholms Stad. Vi har bjudit in representanter från trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen och hoppas att det här mötet ska mynna ut i flera konkreta förslag som förbättrar vardagen för oss som verkar i området.

NÄR: Tisdagen den 6 december, kl. 8.30-10.00.
VAR: Speedwayhuset, Gubbängens idrottsplats. Adress: Målkurvan 21, Enskede.
ANMÄLAN: Skicka ett mail till info@hogdalsgruppen.se senast den 2 december om du vill delta i mötet. Vi serverar smörgås och kaffe.

Läs protokollet från mötet här

Stockholms Stad info

Felanmälan:
Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, övergivna bilar, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera.
Telefon felanmälan: 08-651 00 00 dygnet runt
Felanmälan på internet: http://www.stockholm.se/felanmalan

Företagslotsen guidar företagen rätt:
Stockholm stads Företagslots är en kostnadsfri service som gör det enklare att snabbt hitta rätt bland lagar och regler. Du kan vända dig till Företagslotsen med allt från tillstånds- och markfrågor till direktkontakt med rätt personer och myndigheter inom Stockholms stad.
Läs mer om företagslotsen här!
Telefonnummer till företagslotsen: 08-508 280 88

Ansvariga tjänstemän i Stockholms stad:
PDF med kontakter i Stockholms stad


Övrig info på Internet:

Ny skatepark i Högdalen

Byggprojekt i Söderort

Nya bostäder vid Högdalens centrum

Stockholms stads Söderortsvision

Stockholm Business Region Development
(Stockholm stads näringslivskontor)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Stockholms stad

Go to top