säljstöd

Cleantech Högdalen fortsätter att stötta lokala affärer och testbäddar för ny teknik.  I mars erbjuder vi ett par företag i nätverket gratis stöd med införsäjning av deras produkt eller tjänst via en professionell säljorganisation som är kopplad till projektet och har stor erfarenhet av miljö och energimarknaden.

Två företag erbjuds 10 timmar säljstöd för att skapa affärskontakter samt boka in möten med potentiella kunder inom deras marknadssegment. En kickstart för ert säljarbete med andra ord.

Anmälan till  irena.lundberg@stockholm.se 08 508 28 011

Stockholms Stad info

Felanmälan:
Stockholm stads driftcentral tar emot felanmälan som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, övergivna bilar, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera.
Telefon felanmälan: 08-651 00 00 dygnet runt
Felanmälan på internet: http://www.stockholm.se/felanmalan

Företagslotsen guidar företagen rätt:
Stockholm stads Företagslots är en kostnadsfri service som gör det enklare att snabbt hitta rätt bland lagar och regler. Du kan vända dig till Företagslotsen med allt från tillstånds- och markfrågor till direktkontakt med rätt personer och myndigheter inom Stockholms stad.
Läs mer om företagslotsen här!
Telefonnummer till företagslotsen: 08-508 280 88

Ansvariga tjänstemän i Stockholms stad:
PDF med kontakter i Stockholms stad


Övrig info på Internet:

Ny skatepark i Högdalen

Byggprojekt i Söderort

Nya bostäder vid Högdalens centrum

Stockholms stads Söderortsvision

Stockholm Business Region Development
(Stockholm stads näringslivskontor)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Stockholms stad

Go to top