Bildresultat för anna könig
jerlmyr

 

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och Staffan Ingvarsson, VD i Stockholm Business Region, med flera från SBR, deltog i FGS årsmöte den 15 april. Det var ett välbesökt möte med 30 deltagare. Målet för Stockholms stad är att bli Sveriges bästa näringslivskommun år 2025. Anna König Jerlmyr sade att alla anställda i Stockholms stad skall arbeta för näringslivet och man skall känna till näringslivspolicyn. Idag har man lokala företagsdagar för tjänstemännen. Man skall också från stadens sida gynna mindre företag vid stadens upphandlingar. Den stora frågan för oss i Stockholms företagsområden är hur stadsplaneringen skall utformas. För närvarande finns två bostadsprojekt som direkt strider emot stadens Översiktsplan, som antogs år 2018. Enligt Anna König Jerlmyr säger borgarrådet Joakim Larsson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, att man tar hänsyn till företagen i planeringen.

Från FGS sida hävdade flera deltagare att i de två aktuella fallen tar man inte hänsyn till näringslivet. Byggs det en lägenhet inom ett företagsområde är det stor risk för framtida problem då man kan hävda att företagen låter, luktar eller kör med för stora lastbilar. De tio verksamhetsområden som finns definierade i Översiktsplanen är avsedda för företag och där får de bullra, lukta och transportera varor frekvent och i stora lastbilar. De andra cirka tjugo gamla industriområdena får blandas upp med bostäder enligt en överenskommelse under arbetet med Översiktsplanen.

Om planerna verkställs innebär det att man kör över företagsamheten i Stockholm och begränsar dess utveckling. I Översiktsplanen står det mycket tydligt vad som gäller: I renodlade verksamhetsområden kommer staden inte tillmötesgå enskilda aktörers önskemål om förändring av inriktning.

Staffan Ingvarsson presenterade arbetet med att nå målet år 2025. Stockholm Business Region skall utbilda stadens tjänstemän i näringslivsfrågor. Det görs en mängd att-göra-listor över de aktiviteter som måste genomföras. Staffan Ingvarsson kunde också informera om att man håller på att utarbeta en robottjänst för bygglovsärenden. Frågan är väl om vi vill ha en robot som bestämmer våra företags framtid.

Vi påpekade att det behövs tydligare linjer från politikerna till tjänstemännen när det gäller den strategiska inriktningen för stadens planering. Det fungerar inte att säga en sak i de politiskt fastställda planerna och sedan låta tjänstemännen agera emot dessa planer. Förtroendet för gjorda överenskommelser och förtroendet för politikerna raseras. Då vet ingen vad som gäller.

Håkan Rosander

Go to top