Förbifarten byggs.

Slussen byggs.

Bromma flyg blir kvar.

Besked från Karin Wanngård.

 

Den 14 april hade FGS sitt årsmöte i Fryshuset. Talare var finansborgarrådet Karin Wanngård och Martin Dworén berättade om Fryshusets verksamhet.

 

Karin Wanngård

Karin Wanngård, som är Stockholms stads finansborgarråd, berättade om infrastrukturen där tre stora projekt är speciellt viktiga. Förbifarten har nu börjat byggas och skall färdigställas enligt de ursprungliga planerna. Slussen är så dålig att den inte går att reparera. Den skall byggas om enligt den detaljplan som nu finns. Det är "bara" bussgaraget som skall fixas till. Bromma flygplats skall vara kvar under överskådlig tid, vilket innebär cirka 20 år. Karin betonade med eftertryck att det inte kommer att bli någon nedläggning av Bromma flygplats om det innebär att näringslivet i Stockholm drabbas negativt. Anders Sundström är utredare av Bromma flygplats och skall vara klar med sin utredning i oktober 2016.

Bostadsbyggandet skall öka. 40.000 lägenheter skall byggas fram till 2020 och 140.000 till 2030. Bostäder är ett av de stora hindren för företagen att skaffa rätt personal. De får jobb men har ingenstans att bo. 

Utbildning är ett annat område som Karin Wanngård berörde. Vi måste få fler högskoleplatser i Stockholm. 

IMG 1655 Basket 20 200

 

Fryshuset.

Martin Dworén berättade om den mycket omfattande verksamhet som Fryshuset bedriver inte bara i Stockholm utan också i Göteborg, Malmö, Skärholmen, Kalmar, Husby och även i Köpenhamn. Verksamheten är så om fattande att den är omöjlig att beskriva på några få rader. Martin berättade i nästan en timme inklusive en rundvandring i lokalerna i Hammarby Sjöstad. Av de cirka 100.000 människor söm föds i Sverige varje år är det cirka 10.000 som kommer snett i samhället på ett eller annat sätt. Det är framför allt dessa som Fryshuset vill fånga upp. Fryshuset är ett projekt där individerna får vara de människor de är. Alla får varje vecka göra något eller några saker som de tycker är roligt, där de känner att de är bra, och det stärker dem att också göra annat som att gå i Fryshusets skolor. Man kan fråga sig vad Stockholm vore om vi inte hade Fryshuset med alla dess aktiviteter.

IMG 1652 Martin Dworen pratar 20 200

FGS årsmöte

Naturligtvis hade vi sedvanliga årsmötesförhandlingar där vi bland annat fattade beslut om nya stadgar som finns att läsa under fliken Om oss/Dokument. Den gamla styrelsen fick ansvarsfrihet och en ny styrelse valdes. Det kan ni se under fliken Om oss/Organisation.

Håkan Rosander

 

Go to top