Möte med oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr

2017-09-13 i stadshuset.

20170913 IMG 1305 2

Deltagare:

Anna König Jerlmyr            oppositionsborgarråd (M)

Börje Häggman                    kommunfullmäktige (M)

Carolina Zandén                  borgarrådssekreterare (M)

Kent Andersson                  FGS

Leif Nilsson                            FGS

Håkan Rosander                  FGS

Bakgrunden till mötet var att Anna ville veta mer om vad FGS gör. Vi förklarade FGSs arbetsområden alltifrån saknade papperskorgar till stadsplanering i Översiktsplanen. Vi hade en mycket givande diskussion om förutsättningarna för näringslivsarbetet i Stockholm. Något av det vi berörde återges nedan.

FGS framförde önskemål om ett mycket mer aktivt näringslivsarbete i stadsdelarna. Näringslivsråd och näringslivssekreterare, med tillräcklig tid för detta arbete, borde finnas i alla stadsdelarna.

Ulla Hamilton var företagsborgarråd under 2010-2014 och var mycket aktiv och lyssnade på företagens önskemål. Tyvärr fungerar det inte på samma sätt längre. Vi vill gärna se ett nytt företagsborgarråd i framtiden.

Anna informerade oss om att man har studerat olika områdesstyrningar i bland annat New York. Det omfattade områden med företag och boende. Något som alltså kan bli aktuellt att titta på i våra verksamhetsområden och blandstäder.

Trafiksituationen i Stockholm är oundviklig i en sådan här diskussion. Staden planeras mot att bilen inte skall finnas. Bilen kommer alltid att finnas därför att det finns ett mänskligt behov av personliga transporter och godstransporter där endast bilen är det effektiva transportmedlet. Vi framförde önskemål om bland annat en österled, parkeringar och anslutningar från verksamhetsområdena till trafikleder.

Varuförsörjningen till en växande befolkning i Stockholm sker idag huvudsakligen via de stora terminalområdena i Lunda Västberga. Om befolkningen ökar med 50% fram till år 2040 skall varuvolymen också öka med cirka 50% och den kapacitetsökningen finns troligen inte i Västberga och Lunda. Distributionen kommer därför i framtiden att flytta från Stockholm till kranskommunerna. Det innebär längre transporter för en mängd distributionsbilar in mot Stockholm vilket påverkar miljön negativt. Vi framförde vårt önskemål om samdistribution, nattdistribution och distribution på tunnelbanan under nätterna.

Håkan Rosander

070-577 7019

Go to top