Konferensen med Klimatpakten och Fossilfritt Sverige hölls i Stadshuset den 7 november 2017. 

20171107 IMG 1482 2

Klimatpakten startades år 2007 av dåvarande miljöborgarrådet Ulla Hamilton och från början ingick sju företag. Nu är 227 stockholmsföretag med i pakten vars syfte är att sprida kunskap och skapa smarta lösningar för ett hållbart företagande. Och i år är det alltså 10-årsjubileum.

 

Värd för mötet var miljöborgarrådet Katarina Luhr, som började med att intervjua Ulla Hamilton om hur det hela startade med att Ulla tyckte att man borde göra klimatinsatser på det lokala planet. Katarina Luhr konstaterade att det blir varmare och varmare varje månad samtidigt som dock Stockholms stad minskat energianvändningen med 50% sedan år 1990.

 

20171107 IMG 1490 2

Svante Axelsson är nationell samordnare för ett Fossilfritt Sverige. Han konstaterade att det numera är hälsofrågan som styr klimatutvecklingen vilket är mycket tydligt i Kina där befolkningen stundtals har svårt att andas. Det finns andra positiva utvecklingstendenser som att år 2026 kan alla bilar vara eldrivna om trenderna håller i sig. Priset på solceller har sjunkit med 80% sedan Köpenhamnskonferensen 2009. Svante Axelsson sammanfattade situationen med att vi troligen underskattar hotbilden men att vi samtidigt överskattar omställningsproblemen. Det är ur flera synpunkter lönsamt att driva klimatarbete. Sverige har större möjligheter än de flesta andra länder. Vi har fossilfri el sedan länge, bergvärme för uppvärmning och nu skall vi fixa transporterna med bioetanol och batterier (Northvolt).

 

20171107 IMG 1485 3 

Klimatarbetet i tre företag redovisades. Annica Ånäs, VD för Atrium-Ljungberg berättade att fastigheter står för 30% av energianvändningen i Sverige. Atrium-Ljungberg har minskat sin energianvändning med 20%. Rosanna Zalbo Lundgren från Avisera har sänkt sina totala utsläpp med 50%. Cathrine Löfqvist från Bring Norden berättade att man samarbetar med Ragnsells vilket innebär att man kör paket på ena hållet och sopor på tillbakavägen och å så sätt undviker att köra med tomma bilar. 

 

Catarina Luhr avslutade med att konstatera att det är viktigt att företagen berättar vad man gör för att sprida idéerna och tala om att det är lättare än man tror att göra omställningen.

 

Håkan Rosander

Go to top