20180313 Anna König IMG 1734

Möte moderaterna i Stadshuset den 13 mars 2018.

I mötet deltog:

Anna König Jerlmyr            oppositionsborgarråd (M)

Börje Häggman                    kommunfullmäktige (M)

Thord Swedenhammar    Kanslichef Moderaterna (M)

Kent Andersson                  FGS

Leif Nilsson                            FGS

Håkan Rosander                  FGS

I höst är det val och det är därför viktigt att vi framför våra önskemål till politikerna. Idag träffade vi därför moderaterna och lite senare skall vi också träffa socialdemokraterna och kanske några andra partier. Här är några av våra krav:

1. Nu när Översiktsplanen (ÖP) är beslutad med tio fastställda verksamhetsområden är det viktigt att dessa områden får vara reserverade för företagande under lång tid så att företagen vågar investera.

2. Vi vill att staden satsar på ett lokalt näringslivsarbete där företagarna kan få en ingång till stadens olika institutioner och lokal tillståndsgivning i olika frågor.

3.  Vi vill också ha ett företagsborgarråd som har näringslivet överst på agendan varje dag. Ett borgarråd som i huvudsak sysslar med stadens intäkter.

4. Befolkningen i Stockholm skall växa med 50% enligt ÖP. Vi behöver inte bara bostäder utan också arbetsplatser. Bygg utmed trafiklederna. Det blir en bullerskärm mot bostäder. Förbifarten är ett bra exempel.

5. I verksamhetsområdena tillbringar personalen 8-10 timmar av sin vardag. Det skall vara en inspirerande och kreativ miljö som måste skötas som parker.

Håkan Rosander

Go to top