20180418 IMG 1866 2

Hej!

Onsdagen den 18 april hade vi årsmöte i FGS. Talare var Anna König Jerlmyr (m) och Stefan Hansson (s). De skulle besvara en fråga från FGS: Spelar det någon roll för företagen vem som vinner valet i höst. Någon klar bild vari skillnaderna mellan partierna finns framgick inte av deras framföranden. Nedan en sammanfattning av vad som sades.

Annas tal:

Anna tror att det kommer att behövas mer av dygnetruntservice för människorna i Stockholm speciellt genom en ökande e-handel. Trygghetsfrågan är väsentlig för företagarna och kanske speciellt för butikerna. Om alla butiksstölder skulle anmälas skulle rättssystemet haverera. Anna tror på BIDs (Business Improvement District) för ökad trygghet och trivsel. Trafiken bör ledas under jord i stor utsträckning, bort från city. Anna vill att ett företagsborgarråd tillsätts i Stockholm. I London har borgmästaren ett företagsråd ett par gånger om året. När det gäller skatter vill hon minska regelverket och tillåta optionsprogram i företagen. Enkla bostäder måste byggas och kollektivboende kan vara en dellösning på bostadsmarknaden. Det skall vara möjligt att driva företag som pensionär. Företagens betydelse för välfärden måste poängteras, en attitydförändring måste till med enklare regler för företagen och Stockholms kommun måste bli bäst i Sverige för företagande.

Stefans tal:

Stefan hade gjort en graf över de senaste 15-20 åren som visade hur många företag som hade startats per år och hur många som hade lagts ner. Kurvorna hade han kopplat till vilket majoritet som suttit vid makten. Det gick lite upp och ner i stort sett oberoende av vem som satt vid makten. Stefan konstaterade att det i stort sett var dött lopp mellan det röda och det blå laget. Stefan sade att han idag fungerar som ett företagsborgarråd även om han inte har den titeln. Detta har dock inte kommunicerats till företagen. Det var en nyhet. Bostäder, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och trygghet är områden som Stefan vill satsa på. När det gäller bostäder tog han upp målet att bygga 140.000 nya lägenheter fram till år 2030 och att vi är på god väg att göra detta. Staden har också satsat 200 mnkr i en trygghetsfond för att öka säkerheten. Där ingår bland annat kameror. 

En fråga i publiken till Stefan handlade om de planerade miljözonerna för trafiken i Stockholm. Stefan svarade att det är inte färdigförhandlat ännu. En kritisk röst tyckte också att Stefan behövde vara mer konkret i sina utfästelser mot företagen. 

Håkan Rosander

 

 

 

 

Go to top